üles
Kolmapäev, 29. november 2023
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

30. november

1. detsember

2. detsember

4. detsember

5. detsember

6. detsember

Töötajate sünnipäevad

30. november

5. detsember

Artikkel / ÕppetööTugiteenuste tutvustus
Artikkel, avaldatud 27. september 2023, vaadatud 230 korda, autor Valeria Liigsoo-Luige, HEV koordinaator
Nooruse kool Autor/allikas: Gert Lutter

Millised tugisüsteemid on meie koolis ja kuidas toimida probleemide korral, selgitab Nooruse kooli HEV-kooridnaator Valeria Liigsoo-Luige.

Kõige olulisem on aga meelde jätta, et mis tahes mure kas lapsel või lapsega on, alustada tuleks klassijuhatajast. Klassijuhataja teab, kelle poole koolis pöörduda. (Toim.)

Kuressaare Nooruse Koolis pakuvad tugiteenuseid neli spetsialisti: kaks eripedagoogi ja kaks sotsiaalpedagoogi. Lisaks on meil tihe koostöö Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse spetsialistidega. Ukraina õpilaste õppetööd toetab ja organiseerib eraldi koordinaator. Samuti töötavad koolis abiõpetajad, kes on vajadusel tundides toeks, suunavad õpilasi ning pakuvad lisaselgitusi. Abiõpetajad on peamiselt 1. kooliastmes. 

Eripedagoogid tegelevad lapse mõtlemise, tähelepanu, keskendumise, mälu ja teiste õppimiseks vajalike oskuste arendamisega. Eripedagoogi teenus toimub grupitunnina või individuaalselt. Eripedagoogi juurde suunab õpilase klassijuhataja, kes võtab eripedagoogiga ühendust. Tihti käivad eripedagoogid ka tunde jälgimas, et kaardistada lapsi, kes vajavad lisatuge.  

Sotsiaalpedagoogid tegelevad lastega, kellel on raskusi enda emotsioonidega toimetulemisel või kes vajavad tuge sotsiaalsete oskuste omandamisel.  

Lapsevanemal võib olla segadus, kelle poole mingi murega pöörduda. Kõige kindlam valik on alati klassijuhataja – nemad tunnevad lapsi kõige paremini ja saavad juba teiste töötajatega edasi suhelda. Kui probleem esineb mõnes kindlas aines, võib kirjutada ka aineõpetajale.  

Kui esinevad juba suuremad probleemid ning lahendust pole leitud, tasub pöörduda HEV-koordinaatori poole. Tema tegeleb kõikide õpilastega, kellel esinevad koolielus raskused. HEV-koordinaator väljastab ka koolipoolse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi, mida võib vaja olla esitada Rajaleidjasse või mõnele muule spetsialistile. Kaartide väljastamise vajadusest tasub kindlasti anda koolile teada võimalikult vara. Kaardi koostamine ja täitmine on mahukas töö, milles osaleb kogu koolipersonal, kes on lapsega kokku puutunud. See võtab vähemalt nädala.  

Kui õpilasel esinevad mõnes aines raskused, siis esimese asjana proovib kool valdavalt rakendada individuaalset õppekava. Individuaalne õppekava laseb kohandada õpilase õpet tema võimetele sobivaks, näiteks saab pakkuda lisaaega, abivahendeid, õppemahu vähendamist. 

Kui individuaalne õppekava pole olnud tulemuslik, palutakse lapsevanemal pöörduda Rajaleidjasse. Rajaleidja väljastab vajaduspõhiselt toe otsuse (tõhustatud tugi või eritugi) ning siis saab kool võimalusel suunata lapse väikerühma õppima. 

Kui lapsele on 1. ja 2. kooliastmes määratud Rajaleidja poolt tugi, pakub kool võimalusel õpet väikerühmas. Väikerühmas on kuni 7 õpilast ning valdavalt õpitakse väikegruppides põhiaineid. 3. kooliastmes väikegruppe pole ja lend jaotatakse matemaatikas ning eesti keeles temporühmadesse. Temporühm on loodud selleks, et õpilased, kes vajavad uute teemade omandamiseks rohkem aega, saaksid õppida aeglasemas tempos ning õpilased, kellele tempo on kiirem, saaksid võtta teemasid süvitsi.

Kui õppetöös esinevad raskused ...

1. Pöördu klassijuhataja või aineõpetaja poole ning arutage nägemusi, arvamusi ja lahendusi.
2. Õpetaja suhtleb HEV-koordinaatoriga ning koos leitakse ühine lahendus olukorra parandamiseks.
3. Vajadusel palub kool vanemal pöörduda Rajaleidja poole, et saada lisasoovitusi ning tuge.

Valeria Liigsoo-Luige,
HEV koordinaator
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii