•••
Logi sisse:
KoolNooruse MeridiaanGaleriiPäevakavaKalenderOsiliaSolisticaOffice365TeamsJärelevastamineAinekaardidInspira huviringidE-postRaamatukoguSaavutusedTööplaanUurijaRobotiklubi
Lisa lemmik

Klass: 7cIÕPE

Klass: 7cIÕPE
Tund
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
8:05
1
8:50
Geograafia
Õpetaja: Malle Tiitson
Ruum: 103
Bioloogia
Õpetaja: Gerta Nurk
Ruum: 105
Ajalugu
Õpetaja: Triin Kald
Ruum: 408
Inglise keel
Õpetaja: Virge Lember
Ruum: 309
9:00
2
9:45
Geograafia
Õpetaja: Malle Tiitson
Ruum: 103
Inglise keel
Õpetaja: Virge Lember
Ruum: 309
Arvutikäsitlusõpetus
Õpetaja: Madli-Maria Naulainen
Ruum: 237
Kirjandus
Õpetaja: Eve Tuisk
Ruum: Rmk
Geograafia
Õpetaja: Malle Tiitson
Ruum: 103
10:00
3
10:45
--
Õpetaja: Liina Ajangu
Ruum: 309A
Kehaline kasvatus
Õpetaja: Annely Oolup
Ruum: Psaal
Loodusõpetus
Õpetaja: Eneli Vahar
Ruum: 225
Eesti keel
Õpetaja: Eve Tuisk
Ruum: 305
Kunst
Õpetaja: Kristin Lauri
Ruum: 227
11:00
4
11:45
Kirjandus
Õpetaja: Eve Tuisk
Ruum: 305
Kehaline kasvatus
Õpetaja: Annely Oolup
Ruum: Vml 1
Eesti keel
Õpetaja: Eve Tuisk
Ruum: 305
Inglise keel
Õpetaja: Virge Lember
Ruum: 309
Loodusõpetus
Õpetaja: Eneli Vahar
Ruum: 225
12:00
5
12:45
Bioloogia
Õpetaja: Gerta Nurk
Ruum: 105
Käsitöö ja kodundus
Õpetaja: Ene Pidmann
Ruum: 201
Bioloogia
Õpetaja: Gerta Nurk
Ruum: 105
Kirjandus
Õpetaja: Eve Tuisk
Ruum: 305
Inimeseõpetus
Õpetaja: Elis Nõu
Ruum: 407
13:00
6
13:45
Inglise keel
Õpetaja: Virge Lember
Ruum: 309
Käsitöö ja kodundus
Õpetaja: Ene Pidmann
Ruum: 201
Arvutikäsitlusõpetus
Õpetaja: Madli-Maria Naulainen
Ruum: 217
Muusika
Õpetaja: Liisa Toomsalu
Ruum: 101
14:00
7
14:45
Ajalugu
Õpetaja: Triin Kald
Ruum: 408
Matemaatika
Õpetaja: Riina Soon
Ruum: 002
Loovtee
Õpetaja: Katrin Liiv
Ruum: 403
Matemaatika
Õpetaja: Riina Soon
Ruum: 002

Kuvatud tunniplaanis on 32 tundi nädalas.