üles
Reede, 19. aprill 2024
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

19. aprill

20. aprill

22. aprill

23. aprill

24. aprill

25. aprill

26. aprill

Töötajate sünnipäevad

21. aprill

25. aprill

Uudis, avaldatud 16. detsember 2022, vaadatud 1837 korda, autor Kristi Sillart, Kuressaare Nooruse Kooli hoolekogu esimees
Nooruse kooli liikluskorraldus Autor/allikas: erakogu

Laste ohutu koolitee ja liiklemine kooli lähiümbruses on olnud läbiva teemana alati nii hoolekogus kui ka kooli personaliga suheldes prioriteetseks suunaks. Selleteemalised arutelud hoogustusid eriti silmatorkavalt just selle õppeaasta alguses. Mitmete kõnede ja murekirjade tulemusena sai koondatud asjast huvitunud lapsevanemad, kelle ühise arutelu tulemusena kaardistati suurimad ohtu tekitavad kitsaskohad kooli lähiümbruses.

Liikluskorraldust on kaardistanud videote vaatlusega nii koolitöötaja ja Liikuma Kutsuva kooli kui liikluskorralduse töörühma meeskonna eestvedaja Juhan Kolk. Antud videod olid aluseks ka liikluskorralduse töögrupi arutelul, mis toimus 7. detsembril 2022. Lahenduste efektiivsemaks ja kiiremaks käsitlemiseks kaasati arutellu Nooruse kooli direktor, Saaremaa valla taristuinsenerid, teedeprojekteerija, transpordiameti liikluskorraldaja, politsei- ja piirivalveameti piirkonnapolitseinik, Kuressaare linnamajanduse juhataja, liiklusõpetaja ja lapsevanemad. Konstruktiivse kahetunnise koosoleku tulemusena kaardistati alljärgnev olukord koos tehtavate ettepanekutega, mis läksid kohe pärast koosoleku lõppu erinevate osapoolte tööplaanidesse.

Käsitletud teemad:

1. Laste kooli viimine / kooli ees maha panek teha ohutumaks.

Kooli ees on hetkel võimalik parkida ja peatuda samal ajal, see on aga loonud olukorra, kus kooliesine (eriti tipptundide ajal) on muutunud kolme-, vahel isegi neljarealiseks. See on loonud olukorra, mille tulemusena autode vahelt läbi silkavad lapsed ja autojuhid ei hinda olukorra tõsidust piisavalt adekvaatselt ja on vaid aja küsimus, kui olukord võib eskaleeruda mõne õnnetusega.

OTSUS: Kooli ette paigaldada parkimise keeld, lubatud ainult peatumine. Autosid on võimalik parkida kooli kõrval asuvasse parklasse.

2. Kaevu ja Nooruse tn ristmik.

Lapsed liiklevad Nooruse tänaval vasakul pool teed ülekäigurajani mööda autoteed. Samuti piiravad ristmiku nähtavust parkivad autod. Talvel saab lumevallidest ja hangedest mööduda vaid autoteelt. Teemärgistus on osaliselt kulunud.

OTSUS 1. Alajaama kõrvale (Kaevu 18) rajada laste ohutumaks liiklemiseks kergliiklustee otse bussipeatuse ja ülekäiguraja juurde.

OTSUS 2. Ristmikel teha äärejooned teravamaks ja paremini märgatavaks.

OTSUS 3. Paigaldada parkimist keelavad märgid kuni Kuuse tänavani mõlemal Nooruse tänava teepoolel.

OTSUS 4. Pikaajalisem eesmärk – rajada Nooruse ja Kaevu tänava ristmikule kõnnitee.

3. Arhiivi tänava liikluskorraldus.

Transpordiameti esindaja poolt on teostatud mõõdistamine, mille tulemusena ületas nõuetekohaselt ülekäigurada 4 inimest ja rebane. Mittenõuetekohasel teelõigul ületas teed 8 inimest (sh lapsed). Antud teelõigul on väga suur liikluskoormus, mõõdistuse tulemusena ületab seal kiirust 68% autojuhtidest. Hetkel on olemas korralik kergliiklustee ja ülekäigurajad. Kogu taristu ümbermuutmine on transpordiameti esindaja sõnul keeruline. Ohutumaks liiklemiseks on planeeritud teha alljärgnevad muudatused.

OTSUS 1. Paigaldada lastemärgid kollase taustaga.

OTSUS 2. Puuoksad eemaldada bussipeatuste juurest.

OTSUS 3. Tõsta edasi asula märk, esialgu 100 kuni 200 meetrit.

OTSUS 4. Tõsta edasi 70 ala märk 100 kuni 200 meetrit.

4. Tänavavalgustus kooli ümbruses.

Hommikul teatud kellaaegadel, kui juba lapsed hakkasid kooli kogunema, oli tänavavalgustus juba kustunud.

OTSUS 1. Kuressaare Soojuse poolt korrigeeriti valgustust varasemaks.

LIIKLUSKASVATUS ON IGA LAPSEVANEMA KOHUSTUS

Turvalise liiklemise eest vastutab siiski lapsevanem, kelle kohustus on oma lapsele liikluskasvatust selgitada. Seda ütleb ka liiklusseaduse § 4. Liikluskasvatus lõige 2. Laste liikluskasvatust viivad läbi ja neid valmistavad ohutuks liiklemiseks ette punkt 1. lapsevanem ja seaduslik esindaja.

Samuti soovime rõhutada nii liikluskorralduse töögrupi kui ka hoolekogu liikmetega: last autoga kooli tuues või viies palume veenduda lapse masinasse tulekul või minekul selle ohutuses. Ohtlikus kohas, liikluseeskirju eirates, sead ohtu nii enda kui ka teiste laste elud!

Turvalist liiklemist ja loodame siiralt, et antud ettepanekutega oleme ennetanud nii mõnegi ohtliku õnnetuse tekkimise juba eos!

Ilusat pühadeaega!

Kristi Sillart, Kuressaare Nooruse Kooli hoolekogu esimees
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii