üles
Neljapäev, 22. veebruar 2024
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

22. veebruar

23. veebruar

24. veebruar

25. veebruar

26. veebruar

27. veebruar

28. veebruar

29. veebruar

Töötajate sünnipäevad

25. veebruar

Artikkel, avaldatud 26. august 2022, vaadatud 1362 korda, autor Eve Tuisk, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Hariduse sõber Inge Jalakas Autor/allikas: Gert Lutter

25. augustil Triigi Filharmoonias toimunud Saare maakonna hariduskonverentsi lõpus tunnustati käesoleva aasta maakonna parimaid haridustöötajaid. Meie suureks rõõmuks pälvis aasta hariduse sõbra tiitli Inspira juhataja Inge Jalakas.

Toomas Takkis pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja pikaajalise eduka töö ja 35 tööaasta täitumise eest koolijuhina.

Lisaks sellele olid mitmed meie kooli õpetajad nomineeritud teistes aasta õpetaja kategooriates. Palju õnne teile kõigile, oleme väga uhked!

Kandideerimisankeedis on Inge kohta kirjutatud nii: „Huvikooli juhina leiab Inge väga mitmekesiseid võimalusi, et pakkuda noortele parimat ja esinduslikumat valikut huviringidest nii saarel kui ka ilmselt kogu Eestis. Lisaks tavapärastele muusika-, tantsu-, kunsti- ja aineringidele pakub Inspira valikuid, mis väärtustavad saarlaseks olemist, hea näide siin on kalastusring, kus entusiastid saavad kalamehe eestvedamisel kalastuse saladusi avastada. Inge kasutab ära oma häid suhteid potentsiaalsete juhendajatega, et leida meie noortele põnevaid väljundeid, kasutab ära huviharidusele pakutavaid riiklikke toetusi, et täiendada taristut ning korraldada üritusi, samuti osalevad huviringi õpilased mitmetes rahvusvahelistes projektides, näiteks robootikas.“

Nominendid teistes kategooriates

Aasta klassiõpetaja 2022

Raina Tiidovee
Raina on väga pühendunud klassijuhataja, kes on võtnud enda südameasjaks luua koostoimiv kollektiiv, kus õpilased oskavad näha üksteise tugevaid ja nõrku külgi ning üheskoos toimides üksteist austada ja koos kõigis parimat välja tuua.(Siin ja edaspidi on kasutatud lühikesi väljavõtteid aasta õpetaja konkursi ankeetidest – toim.) 

Reet Lasn
Reet teeb oma tööd suure südamega, on lapsemeelne, lustiline, annab klassile täiesti uue hingamise, pakub koostegemise rõõmu, on aktiivne ja toimetab klassiga tihti väljaspool klassiruumi.

Virge Lember
Virge on õpetaja, kes jõuab ääretult palju – lisaks väga hästi läbimõeldud ja professionaalsetele tundidele korraldab ta mitmeid ülekoolilisi üritusi, on hea klassijuhataja, kolleeg, osaleb täiendhariduses, panustab õppekava arendamisse.

Aasta klassijuhataja 2022

Ülle Räim
Ülle toetab oma õpilasi süsteemsel enesearengu teekonnal väga läbimõeldult, annab edasi teadmised nii vaimse kui ka kehalise tasakaalu hoidmisest, emotsioonide märkamisest ja juhtimisest.

Aasta põhikooli aineõpetaja 2022

Grete Pihl
Grete on hästi suure kogemusepagasiga, tunneb hästi oma ainet, tema mõnusalt range ja õpetamises järjekindel tegutsemine annavad eeskuju nii õpilastele kui ka kõigile kolleegidele, ta on hea inimesetundja, ta on eeskuju suure algustähega.

Kersti Kirs
Kersti võtab endale aasta-aastalt järjest suuremat vastutust – ta koolitub, vastutab, jagab ja võtab vastu – tema mitmekülgsus väljendub kõige paremini aineõpetuses, kus ta on õpetajana klassi ees tõeliseks eeskujuks kõigile oma õpilastele.

Maarja Vahter
Maarja on rahuliku ja malbe meelega, suudab märgata muresid ja leida nendele koostöös õpilaste, perede ja õpetajatega sobiva ning toimiva lahenduse, mis toetab noore arengut ja on talle turvaline.

Aasta huvialaõpetaja 2022

Pilvi Karu 
Pilvi on lisaks solistide väljakoolitamisele jõudnud enda plaadini ning on jätkuvalt suutnud koroonaajast hoolimata ka vabariikliku solistide konkursi Solistica lippu ikka lehvimas hoida! Oma head koostööoskust, loovust ja julget tegutsemist on Pilvi näidanud Saaremaa laulupeo kunstilise juhi rollis.

Olle Arak
Olle on Nooruse kooli robootikahing, kelle õpilaste head tulemused ka rahvusvaheliselt silma paistavad, lisaks lööb ta kaasa mitmes rahvusvahelises robootika-alases projektis, kus ta koos õpilastega ennast teiste koolide põnevate praktikate toel täiendada saab.

Aasta õppeasutuse juht 2022

Anne Keerberg
Arendusjuhina veab Anne uue kooli sisulist arengut, seisab hea selle eest, et uued suunad koolis lõimituna varasemate traditsioonidega ka päriselt rakenduks ja õpetajad oleks selles protsessis toetatud.

Aasta haridustegu 2022 

„ÖÖ loeb“
Nooruse kooli lugemisõhtu „ÖÖ loeb“ kasvatab noortes lugemisindu, aitab õpilasel leida teed põnevate raamatuteni, nautida lugemist ja õpetab seda armastama.

Selleaastane hariduskonverents kandis pealkirja „RohePöörane haridus“ ja nagu nimigi ütleb, keskendus see peamiselt rohepöörde teemadele. 

Eve Tuisk,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii