üles
Laupäev, 24. veebruar 2024
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

24. veebruar

25. veebruar

26. veebruar

27. veebruar

28. veebruar

29. veebruar

2. märts

Töötajate sünnipäevad

25. veebruar

Intervjuu / PersonaaliaElu pärast KGd: Lehar Kütt
Intervjuu, avaldatud 18. november 2020, vaadatud 3372 korda, autor Eve Tuisk, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Lehar peab väga oluliseks, et töö ja eraelu oleks mõistlikus tasakaalus, samuti füüsiline ja vaimne pool. Soul 2019. Autor/allikas: erakogu

Kui Meie KG maikuus esimest korda Lehari poole pöördus, tegi tema 90tunniseid töönädalaid. Põhjusega! Kui juhid riiklikku finantseerimisasutust, pole kriisiajal muudmoodi võimalik. Nüüd, pool aastat hiljem on 21. lennu b-klassi vilistlasel õige pisut rohkem aega – et oma tegemistest rääkida ja ka gümnaasiumiaegse klassijuhataja uudishimulikele küsimustele vastata. Mis värvi on Lehari arvates armastus? Millesse soovitab ta eraisikutel investeerida? Kuidas saab erinevatele kriisidele võimalikult kiiresti reageerida?

Gümnasist Lehar vs praegune Lehar – mis on muutunud, mis on samaks jäänud?
Sellele küsimusele on raske vastata, kuna enda muutumist märgata on keeruline. Enda arvates olen sama lahe ja nooruslik kui 20 aastat tagasi, aga vaevalt et praegused gümnasistid sellega nõustuksid. Siiski usun, et võrreldes tollase ajaga on elukogemusega üksjagu enesekindlust juurde tulnud.

Mis on kolm kõige olulisemat asja, mis on sinu elus juhtunud pärast KG lõpetamist?
Kaks kõige olulisemat on kohtumine abikaasaga ja lapse sünd, kolmandat võrdväärset sündmust sellesse loetellu on keeruline leida.

Kui miski meeldib lastele, siis meeldib see üldjuhul ka meestele. Mõned aastad tagasi Türgis.

Kuidas praegu tundub – kas oled midagi või kedagi KGst kaasa võtnud, on sul siin eeskujusid?
KG oli väga hea stardiplatvorm minu edasistele tegemistele, kuna sain sealt kaasa edasipüüdliku suhtumise ja laia silmaringi. Samuti pärineb KGst mitu minu väga head sõpra, kes on erinevatel eluetappidel suureks toeks olnud ja kellega suhtleme pea igapäevaselt tänaseni.

Hea meel on tõdeda, et KGst on sirgunud palju tegusaid inimesi, kes mängivad olulist rolli Eesti eluolu kujundamisel. Vaatan neid uhkusega, sest mul on olnud au käia nendega samas koolis.

Gümnaasiumiaegne sõprus – kas eluaegne sõprus? Kui tihti klassivendadega saunalaval istute?
Paistab küll nii, et neist kamraadidest selles ilmas pääsu pole. Ka mitte saunalaval, kus kohtume regulaarselt, et maailma asju arutada.

Mida üldse Saaremaa ja Kuressaare sinu jaoks tähendavad? Kas hoiad end siin toimuvaga kursis ka?
Kuigi ma ei ole juba 20 aastat alaliselt Saaremaal elanud, olen oma päritolu üle uhke. Samuti olen täheldanud, et minu jaoks on teiste saarlastega oluliselt lihtsam ühist keelt leida kui mittesaarlastega. Ilmselt on ühise taustsüsteemi baasilt kergem edasi liikuda.

Kuna Eesti on nii väike ja tuttavate hulgas on palju saarlasi, siis õnneks ei peagi palju vaeva nägema, et kodusaarel toimuvaga üldjoontes kursis olla. Samuti külastan Saaremaad regulaarselt, kuna lapsepõlvekodu ja ülejäänud suguvõsa on ikkagi siin.

Sinu töökoht aastast 2008 oli KredEx, mida alates 2015. aastast ka juhtisid. Proovi võimalikult lihtsalt öelda, milles su töö seisnes. Mida sa nüüd vaba ajaga peale hakkad, kui KredExit enam ei juhi? Kui pikk on nimekiri töö pärast tegemata jäänud asjadest?
KredExi puhul on tegemist riikliku finantseerimisasutusega, mis teeb kapitali kättesaadavaks ja maandab krediidiriske, selleks et Eesti ettevõtted areneksid ja inimeste elukeskkond paraneks. KredEx pakub turutõrgete ületamiseks ja Eesti elu edendamiseks riiklikke laenukäendusi, laene, riski- ja erakapitali-investeeringuid, krediidikindlustust, toetusi ning viib ellu Startup Estonia programmi. Lihtsustatult öeldes tegelesime eelkõige sellega, et inimeste kodu või ettevõtlusega seotud head plaanid ei jääks teostamata vaid raha puudumise tõttu.

Lehar tööpostil mõned aastad tagasi.

Alates 2008. aastast juhtisin KredExi ettevõtlusvaldkonda ja 2015. aastast kogu organisatsiooni. KredExil on väga oluline roll Eesti arengus. Viimase kümne aasta jooksul on see kordades kasvanud ning eeldatavasti kasvab järgnevatel aastatel veelgi, sest ühest küljest on riigi seisukohalt vaadates mõistlik riigi arengut toetada eelkõige just KredExi-suguse organisatsiooni poolt pakutavate finantsteenustega, kuna need ei ole teiste toetusviisidega võrreldes maksumaksja rahakotile nii koormavad. Teisest küljest seisavad meil riigina lähiaastatel ees mitmed olulised väljakutsed, mille osas edasiminekud ilma riigi toeta jääksid toppama. Pean siin silmas eelkõige selliseid suuri teemasid nagu innovatsioon, digitaliseerumine ja rohepööre.

KredExit juhtisin kuni oktoobri alguseni. Ülemineku võimalikult sujuvaks korraldamiseks nõustusin detsembri alguseni jätkama KredExi tütar- ja sidusettevõtete nõukogudes: olen veel nõukogu esimees riiklikus krediidikindlustusteenuse pakkujas AS KredEx Krediidikindlustus ja nõukogu liige fondivalitsejas AS SmartCap, mis valitseb riiklikku riskikapitalifondi. Lisaks olen finantssektori esindusorganisatsiooni MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige ning aitan projektipõhiselt nõu ja jõuga kiirendada suure potentsiaaliga Eesti kasvuettevõtete arengut.

Seega polegi veel paraku piisavalt vaba aega tekkinud ja töö tõttu tegemata jäänud asjade nimekiri ei taha sugugi lüheneda. Küll olen saanud varasemast pisut rohkem aega pühendada perele ja spordi tegemisele.

Tegid kevadisel kriisiajal 90tunniseid töönädalaid – kas ja mida saaks koolis õppida, et selliseks hullumeelseks olukorraks valmis olla? Kas on üldse võimalik selliseks asjaks valmis olla?
Ega paraku selliseks olukorraks täielikult valmis olla saagi. Tegemist oli erakordse kriisiga ja kui tahta kogu aeg 100% ootamatusteks valmis olla, nõuaks see väga palju ressurssi ja halvaks tavapärase tegevuse. Silmas tuleb pidada ka seda, et kriisid ei pruugi olla ühetaolised. Järgmine löök võib meid tabada täiesti uue nurga alt.

Küll aga saame valmistuda selleks, et oleksime võimelised ükskõik millisele kriisile võimalikult kiiresti reageerima. Näiteks on oluline, et kõigile osalistele oleks üheselt arusaadav, kuidas toimub kriisiolukorras organisatsiooni juhtimine, milline on konkreetsete inimeste roll, kuidas toimub sise- ja väliskommunikatsioon jne.

Samuti on mõistlik hoida puhvreid ja mitte tegutseda viimase piiri peal. Pean siin silmas nii rahalisi puhvreid kui ka reserve teiste organisatsiooni jaoks elutähtsate ressursside osas, näiteks inimkapital.

Ka inimesel endal tuleks silmas pidada, et ta ei töötaks pidevalt viimase piiri peal. Oluline on hoida piisavat manööverdamisruumi ootamatusteks, sest paraku tuleb elus neid ikka ette. Seetõttu peab pikemas perspektiivis kinni pidama töö ja eraelu tasakaalust. Töötame selleks, et elada, mitte vastupidi.

Kuidas sa pingeid maandad ja oma vaimu ning füüsist hoiad? Jooksmise kohta on viiteid võimalik leida aastani 2011, aga edasi? Mängid tennist?
Pean väga oluliseks, et töö ja eraelu oleks mõistlikus tasakaalus, samuti füüsiline ja vaimne pool. Kõige paremaks pingete maandajaks on lapsega tegelemine. Tema maailma minnes saab tegeleda hoopis teistlaadi väljakutsete lahendamisega, mis enamasti on värskendavaks vahelduseks täiskasvanute maailmale.

Pea igal talvel käib Lehar sõpradega Alpides akusid laadimas. Mõned aastad tagasi Austrias.

Füüsist koorman jätkuvalt nii jooksmise kui ka ujumisega, aga olen loobunud jooksuvõistlustel osalemisest. Mulle meeldib elada vastavalt oma ajakavale, aga igasugused võistlused teevad selle keeruliseks, kuna nende toimumisaja määravad tavaliselt teised.

Tennis on Lehari arvates hea mäng seetõttu, et seal avaneb üldjuhul inimeste tõeline loomus.

Sportlikus mõttes pühendan enim aega siiski tennisele. See on heaks treeninguks nii füüsisele kui ka vaimule, sest enamik mänge kaotatakse peas, mitte tenniseväljakul. Samuti on tennis hea mäng seetõttu, et seal avaneb üldjuhul inimeste tõeline loomus, võimaldades otsustada, kellega tasub asju ajada ja kellega mitte.

Sul on sotsiaalteaduste kõrval nüüd kraad ka tehnikateadustes – miks otsustab juba niigi edukas inimene uuesti õppima minna?
Lisaks majandusteaduse magistrikraadile Tartu Ülikoolist omandasin tõesti 2019. aastal magistrikraadi ka Tallinna Tehnikaülikoolist erialal „Digimuutused ettevõttes“. Kindlasti täiendan oma teadmisi edaspidigi kas kraadiõppes või mõnel muul viisil. Ümberringi on nii palju põnevat, mille kohta tahaks rohkem teada. Samuti on maailm pidevas muutumises. Juba praegu ja eriti tulevikku vaadates muutub elukestev õpe järjest olulisemaks, et püsida konkurentsivõimeline tööturul ning ka laiemalt vaadates eluga kaasas käia.

Cum laude oli käeulatuses. 2019

Millest sa unistad?
Unistan sellest, et oleks aega unistada. Loodetavasti järgnevatel kuudel saab see teoks.

Klassijuhataja uurib

Oled 21. lennu vilistlane, sinu klassijuhataja oli Marit Tarkin. Tema tahtis ka sinult mõned küsimused küsida – talle omaselt muidugi väikese kiiksuga ja loovat lähenemist nõudvad :)

Mis värvi on armastus? (Kas see värv on võrreldes gümna-ajaga muutunud?)
Ma arvan, et üks värv jääb armastuse kirjeldamiseks liiga napiks.

On viimane hetk küsida (muidu ununeb teil endil ka ära) – kas lugesid kooli ajal ikka kõik kohustusliku kirjanduse läbi?
Olin nooruses väga usin lugeja ja üldjoontes nautisin ka kohustusliku kirjanduse lugemist. See oli hea võimalus oma silmaringi laiendamiseks, kuna lugeda tuli ka raamatuid, mida võibolla ise poleks valinud. Lugemise käigus selgus, et enamasti oli tegemist tõesti väga heade raamatutega.

Kohustuslikust kirjandusest jäi mul lõpuni lugemata vist ainult Kafka „Protsess“, mille esimesed leheküljed ei suutnud mind jätkama motiveerida. Samas oleks huvitav nüüd uuesti proovida. Võibolla olin tollal selle raamatu jaoks liiga noor ja roheline.

Finantsmaailm on sinu pärusmaa, mis laenu õpetajal võtta soovitad või kuhu, vastupidi, raha teenima panna?
On ütlus, et laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Laenu võtmise otsus peab olema põhjalikult läbi mõeldud. Laenu võetakse tuleviku arvelt, mis tähendab, et inimesele jääb tulevikus laenu ja sellega kaasnevate intresside võrra vähem raha kätte. Ma arvan, et kui inimese maksevõime seda võimaldab, siis on üldjoontes laenu võtmine põhjendatud, kui seda kasutatakse investeeringuteks, millelt saadav hüve on suurem kui laen ja sellelt makstavad intressid. Eraisikul soovitan eelkõige investeerida iseendasse ja oma perekonda: oma teadmistesse, tervisesse, lastesse, kodusse. Neilt investeeringutelt teenitav tulu on kahtlemata suurim.

Olen kuulnud, et sinu üks suuremaid reisielamusi on olnud reis Kiievisse. Miks?
Eelkõige köidavad Kiievi puhul kahtlemata selle märkimisväärne kultuuripärand ja sõbralikud inimesed. Minu jaoks on see sihtkoht tähendusrikas veel ka seetõttu, et sõbrad korraldasid üllatusena minu poissmeeste peo seal. See reis oli ühtviisi tore nii minu kui loodetavasti ka sõprade jaoks. Tegemist oli vaieldamatult parima poissmeeste peoga, kus olen osalenud.

Sinu Eesti hiphopimuusika lembelisus on paljudele teada. Kes noortest hiphopi tegijatest võiks olla järgmisena valikus – Reket, Tommy Cash või koguni nublu?
Kuulan muusikat palju ja tegelikult väga erinevat, muu hulgas nii Eesti kui ka välismaist hiphoppi, aga ka rokki, poppi ja kõike muud, mis tähelepanu köidab. Minu jaoks on oluline, et leiaksin laulust meloodia, mis mind paelub. Eesti noorte hiphopi tegijatega ei ole ma kahjuks liiga hästi kursis. Staažikamatest tegijatest eelistan Genkat ja uuemast põlvkonnast on nublu tõepoolest mitme geniaalse looga hakkama saanud.

Eve Tuisk,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii