üles
Laupäev, 13. juuli 2024
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

13. juuli

14. juuli

15. juuli

16. juuli

17. juuli

18. juuli

19. juuli

20. juuli

Töötajate sünnipäevad

15. juuli

18. juuli

Artikkel, avaldatud 1. november 2019, vaadatud 3433 korda, autor Inge Jalakas, Inspira juhataja
Inspira Kuressaare Sambafestivalil, juuli 2005. Autor/allikas: Gert Lutter

3. juunil 2020 saab Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira 15 aastat vanaks või pigem ikka nooreks.

1999. aastal alustas Kuressaares Tiia Leppiku eestvedamisel tegevust esimene koolitusluba omav erahuvialakool Saaremaal – SAARE NOORTE HUVIKOOL. Kool kasvas välja esteetikakursustest, mida oli selleks ajaks juba üheksa aastat korraldatud. Saare Noorte Huvikoolis oli kolm osakonda: tantsu- , esteetika- ja muusikaosakond.

3. juunil 2005 väljastas Haridus- ja Teadusministeerium koolitusloa vastsele huvikoolile INSPIRA. Kuressaare Gümnaasiumi Sihtasutus ja Saare Noorte Huvikool otsustasid ühendada jõud lastele sisukama ja kvaliteetsema huvitegevuse võimaldamiseks.

Huvikoolis avati neli osakonda. Muusikaosakonda juhis Veikko Lehto, tantsu- ja spordiosakonda Inge Jalakas, kunsti- ja käsitööosakonda Raili Kaubi, lisaks tegutses ka nn projektiosakond.

Esimesel õppeaastal osales Inspira tegevuses ühtekokku ligi tuhat õpilast, nendest tasulistes ehk avatud ringides (ringid, kus saavad osaleda ka mitte Kuressaare Gümnaasiumi õpilased) 150 õpilast. Õpilaste juhendamisega tegeles 20 õpetajat. Õpilaste väga aktiivne osalemine huviringides oli kindlasti meeldivaks üllatuseks, sest eks oli kahe kooli liitmisel väike kartus, kuidas õpilased uude kooli suhtuvad ja kuidas kooli omaks võtavad. Nagu numbrid näitavad, osutusid kartused aga asjatuks, sest mõlema kooli traditsioonilised ringid jätkasid tegevust ja õpilased jätkasid oma valitud huvitegevusega. Ühise tegutsemise kavandamine oli kerge selles mõttes, et mõlemad osapooled olid oma senises tegevuses püüdnud lähtuda kõikide soovijate jõukohasest arendamisest ega olnud püüelnud rõhutatult elitaarsuse poole.

Alates 2011. aasta 1. septembrist sai huvikoolist Inspira Kuressaare Gümnaasiumi struktuuriüksuse osa ning on õpilaste arvu silmas pidades siiani Saaremaa suurim huvikool, kus saab õppida kuue õppekava järgi: muusika, sport, tants, kunst, käsitöö- ja tehnoloogia ning üldkultuur. Huvikooli õpilased, kes lõpetavad lasteaia, 9. või 12. klassi, saavad tõenduseks Inspira lõputunnistuse, mille peale on kantud läbitud ainekavad, õppeaastate arv ning tähtsamad tulemused ja saavutused. Iga õppeaasta lõpus valitakse huvikooli õpilaste seast Inspira Pärlid vastavas valdkonnas saavutatud tulemuste põhjal. Häid tulemusi saavutanud õpilasi tunnustatakse veel kuld-, hõbe- ja pronkstähe aukirjadega. Väga tublisid ja aktiivseid ringitöös osalejaid tunnustatakse Inspira tähekesega. Parimatest parimad saavad kutse kooli direktori pidulikule vastuvõtule – Pärlipäevale.

Tublid ja väga tublid õpilased on Inspira huvikoolis peaaegu kõik õpilased. Eeskujuks neile on kindlasti huvikoolist tuule tiibadesse saanud kuulsad vilistlased: Grete Paia, Tuuli Rand, Kristel Aaslaid, Teele Viira, Erko Niit, Maria Väli jne (nimekiri on tegelikult poole pikem).

2019/20. õppeaastal õpib huvikoolis 636 õpilast, neist 222 eelkooliealisi. Pooled õpilastest osalevad kahes või enamas huviringis. Populaarsemateks huviringideks on eelkooliealiste seas muusika-, eelkooli- ja suplusringid, kooliealistele pakuvad eelkõige huvi robootika, rahvatants, ujumine, solistiõpe, koorilaul ja kitarriõpe.

Üldse on huviringe kokku 73, mida juhendab 50 ringijuhti. Tänu suurepärastele juhendajatele ja meid usaldavatele lastevanematele on huvikool suutnud aktiivselt tegutseda juba 15 aastat. Selle aja jooksul on ühiselt korraldatud mitmeid nii maakondlikke kui ka vabariiklikke üritusi: Sambafestival, koolimoekonkurss Look Kool, KureStaar, väitlusüritused, Solistica, huvihariduskonverents, KG PRO ja osaletud erinevates projektides, sh rahvusvahelistes.

Kui võrrelda tänapäeva huvikooli algusaastatega, siis mitmed nii huviringid kui juhendajad, on aegade jooksul muutunud ja vahetunud uute vastu, kuid mõned neist on huvikoolile truuks jäänud tänaseni. Nendest huviringidest ja juhendajatest saate lugeda juba järgmistes, meediaringi õpilaste poolt kirjutatud artiklites.

Palju õnne kohe varsti meie parimasse teismeikka jõudvale huvikoolile INSPIRA!

Inge Jalakas,
Inspira juhataja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii