Päevakava Stuudium Office EIS Huviringid Nooruse Meridiaan

Raamatukogu kodukord

Koolist, 4. oktoober 2021

Kuressaare Nooruse Kooli raamatukogu kasutamise kord

 1. Üldsätted
  1. Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava elluviimist, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.
  2. Raamatukogu juhindub oma töös haridusministri määrusest 01.01.2012. “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”.
 2. Lugejateeninduse korraldus
  1. Raamatukogu lugejaks võivad olla:
   1. Kuressaare Nooruse Kooli õpetajad, õpilased, töötajad, lapsevanemad ja vilistlased.
   2. Kõik isikud, kes vajavad oma töös ja õppimises haridus- ja kasvatusalast kirjandust (kokkuleppel).
  2. Lugejaks registreeritakse õpilased klassi nimekirja alusel, teised lugejad isikut tõendava dokumendi alusel.
  3. Kooliraamatukogus toimib elektrooniline laenutus.
  4. Lugejaks taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning tehakse vajalikud parandused lugejate elektroonilises andmebaasis.
 3. Teenused
  1. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, andmebaaside kasutamine ja WiFi-leviala – on tasuta.
  2. Kojulaenutuse õigus on kõigil kooliraamatukogu lugejatel.
  3. Raamatukogu laenutab soovijatele tasuta teavikuid (raamatuid, ajakirju, ajalehti) nii kohal lugemiseks kui ka koju. Lugemissaali võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad vabalt valides kirjandust fondi avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga.
  4. Kojulaenutuse tähtajad:
   1. õpikud - 1 õppetsükkel või õppeaasta
   2. ilukirjandus – 28 päeva
   3. ajakirjad ja ajalehed – 3 päeva
  5. Lugeja võib teavikute tagastamistähtaega pikendada, kui neid ei vaja teised lugejad.
  6. Raamatute laenutamisel ja tagastamisel kontrollitakse vöötkoodi õigsust. Registreerimata teavikut ruumist välja ei viida.
 4. Õpikud, töövihikud ja muud õppevahendid
  1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 20 lg 1 võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti).
  2. Tasuta õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede võimaldamise kord ei laiene eelkooli (AB Kooli) õpilastele.
  3. I-III klassi õpilastele annavad tasuta õpikud ja töövihikud klassijuhatajad koostöös raamatukoguga augustis.
  4. I klassi õpilased ei pea tagastama Aabitsat. I-II klassi õpilased ei pea tagastama tööraamatuid. Muud õpikud tagastatakse klassijuhataja vahendusel peale õppeaasta lõppu.
  5. IV-IX klasside õpilased saavad tasuta õpikud, mis antakse välja enne õppeaasta algust augustis ja tuleb tagastada hiljemalt 27. juuniks, pikendatud õppetöö ainetes 27. augustiks.
  6. I-IX klassi õpilased ei pea tagastama töövihikuid.
  7. Õpikute väljastamise ja tagastamise tähtajad pannakse välja kooli kodulehele. Tähtaegadest kinnipidamine on kohustuslik.
  8. Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (määrdunud, lehed puudu vm) kahe nädala jooksul õppeaasta algusest raamatukogusse.
  9. Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise eest vastutab aineõpetaja.
 5. Kahju hüvitamine
  1. Õpilaste tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad vastavalt kooli kodukorrale.
  2. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud tuleb asendada sama või muu raamatukogule vajaliku trükisega või tasuda nende turuväärtus.
 6. Lugeja õigused ja kohustused
  1. Õpilased peavad õpikud varustama kaitsekile või paberiga. Enne tagastamist tuleb kaitsekile või paber eemaldada ja õpik korrastada.
  2. Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid.
  3. Saalis on keelatud süüa ja juua. Lugeja peab arvestama raamatukogutöötaja märkusi.
  4. Saalis on keelatud kasutada mobiiltelefoni heliga, vajadusel tuleb kasutada kõrvaklappe.
  5. Evakuatsioonihäire korral tuleb järgida evakuatsiooniplaani ja raamatukogutöötaja suuniseid.
  6. Õppeaasta lõpuks peavad olema kõik laenutatud trükised tagastatud, vastasel korral saab lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
  7. Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud. Raamatukoguhoidja teate põhjal väljastab kantselei vajalikud dokumendid.

Koolimaja lahtiolekuajad suvel

Varia, kuni 21. august 2022, Tiiu Smidt

Kooliaasta algab! / Gert Lutter
Õppetöö, 17. august 2022, Kristin Lauri
Klassitäis õpikuid ootab lapsi! / Gert Lutter
Õppetöö, 16. august 2022, Tiina Kaup
Palju õnne, Marvi! / erakogu
Personaalia, 18. juuli 2022, Jaana Puksa
Ükssarved Viimsi laagris / Kati Visnap
Õppetöö, 6. juuli 2022, Madli-Maria Naulainen
Elis / Gert Lutter
Personaalia, 3. juuli 2022, Anu Liik
Anu ilusas aias võtsime aasta kokku ja valisime uue peatoimetaja / erakogu
Varia, 28. juuni 2022, Eve Tuisk
Ainus „eestiaegne“ ennesõja-aegne Eestis ehitatud senini seilav laev, kahemastiline kahvelkuunar Hoppet on ehitatud Spithami külas Eesti loodetipul 1925.–26. a. / Gert Lutter
Õppetöö, 22. juuni 2022, Anne Keerberg
Südamlik hetk! / Gert Lutter
Galerii!
Õppetöö, 21. juuni 2022, Gert Lutter
Krõõt, Karl Jakob ja Priidu / erakogu
Personaalia, 17. juuni 2022, Sirje Mehik
Aktused, 17. juuni 2022, Gert Lutter
Aktused, 14. juuni 2022, Gert Lutter
Sport, 3. juuni 2022, Gert Lutter
Õpilasüritused, 2. juuni 2022, Gert Lutter
Õpilasüritused, 2. juuni 2022, Gert Lutter
Õppetöö, 31. mai 2022, Gert Lutter
Õppetöö, 26. mai 2022, Gert Lutter
Aktused, 25. mai 2022, Gert Lutter
Sport, 25. mai 2022, erakogu
Õpilasüritused, 23. mai 2022, Gert Lutter
Sport, 23. mai 2022, Rasmus Sõmmer
Sport, 19. mai 2022, Gert Lutter

ToimubKalender

Kuressaare Nooruse Kool
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@nooruse.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 45 56 575
Ujula: +372 45 56 563
Kooliarst: +372 51 24 607
Koolituskeskus Osilia
Telefon: +372 45 56 576
www.oesel.ee/osilia
E-post: osilia@nooruse.edu.ee
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Nooruse Kool 2022