Kooliriietus Liikumispausid Päevakava Stuudium Office EIS Huviringid Nooruse Meridiaan

Tugisüsteemid

Koolist, 31. jaanuar 2024

Kuressaare Nooruse koolis osutavad lastele tugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eri- ja sotsiaalpedagoogid.

HEV-koordinaator

Valeria Liigsoo-Luige, e-post valeria.liigsoo-luige@nooruse.edu.ee

Eripedagoog

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine.

Eripedagoog tegeleb lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemisega; selgitab välja lapse õpivajadused; arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Eripedagoogi poole võib pöörduda, kui õpilasel on ilmnenud raskused õppimisel (näiteks lugemises ja loetu mõistmises; kirjutamises; matemaatilistes oskustes) või kui õpilasel on vaja kujundada tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemist.

Lia Alas – eripedagoog
Kontakt: lia.alas@nooruse.edu.ee

Liisi Laum – eripedagoog
Kontakt: liisi.laum@nooruse.edu.ee

Meiega saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö laste, lapsevanemate ja õpetajatega. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine ja sellest lähtuvalt õpilase abistamine.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskust ja kaardistab koolis esilekerkivaid probleemseid olukordi, samuti koordineerib ennetus- ja lahendustegevusi.

Sotsiaalpedagoogi juurde võib pöörduda, kui õpilasel on õpimotivatsiooni probleemid, distsipliiniprobleemid, käitumisraskused, õpiraskused ja koolikohustuse mittetäitmine.

Liina Ajangu – sotsiaalpedagoog
Kontakt: liina.ajangu@nooruse.edu.ee, tel 5196 8333

Betti Truu – sotsiaalpedagoog
Kontakt: betti.truu@nooruse.edu.ee

Meiega saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Margarita Sikk

Tervishoiutöötaja, tel 56465327, e-post: rita.sikk@nooruse.edu.ee

Abiõpetajad

Diana Matt

Abiõpetaja, tel 56656577, e-post: diana.matt@nooruse.edu.ee

Külli Mänd

Abiõpetaja, tel 5215448, e-post: kulli.mand@nooruse.edu.ee

Anneli Auväärt

Abiõpetaja, e-post: anneli.auvaart@nooruse.edu.ee

Tetiana Ihnatenko

Abiõpetaja, e-post: tetiana.ihnatenko@nooruse.edu.ee

Eripedagoogid

Lia Alas

Eripedagoog, tel 56663379, e-post: lia.alas@nooruse.edu.ee

Liisi Laum

Eripedagoog, tel 56451634, e-post: liisi.laum@nooruse.edu.ee

Sotsiaalpedagoogid

Betti Truu

Sotsiaalpedagoog (1.-4. klasside õpilased), tel 51965782, e-post: betti.truu@nooruse.edu.ee

Liina Ajangu

Sotsiaalpedagoog (5.-9. klasside õpilased), tel 51968333, e-post: liina.ajangu@nooruse.edu.ee

Õpetajad

Katrin Kannik

Väikerühma õpetaja (2. klass), e-post: katrin.kannik@nooruse.edu.ee

Liisi Tool

Väikerühmade õpetaja (3. ja 5. klass), e-post: liisi.tool@nooruse.edu.ee

Helle Sulg

Individuaal- ja väikerühma õpetaja (4. ja 6. klass), tel 5268658, e-post: helle.sulg@nooruse.edu.ee

Maria Koppel

matemaatikaõpetaja rühmadele, e-post: maria.koppel@nooruse.edu.ee

Õpiabirühmade õpetajad

Malle Tustit

Eesti keele õpiabi õpetaja 4. ja 5. klassidele, e-post: malle.tustit@nooruse.edu.ee

Maret Laurson

Eesti keele õpiabi õpetaja 6., 7. ja 8. klassidele, e-post: maret.laurson@nooruse.edu.ee

Anu Liik

Eesti keele õpiabi õpetaja 7. klassidele, e-post: anu.liik@nooruse.edu.ee

Heidi Truu

Eesti keele õpiabi õpetaja 8. ja 9. klassidele, e-post: heidi.truu@nooruse.edu.ee

Anu Saabas

Matemaatika õpiabi õpetaja 4.-6. klassidele, e-post: anu.saabas@nooruse.edu.ee

Maren Aaviste

Matemaatika õpiabi õpetaja 7., 8. ja 9. klassidele, e-post: maren.aaviste@nooruse.edu.ee

Gerly Leibenau

Matemaatika õpiabi õpetaja 7. klassidele, e-post: gerly.leibenau@nooruse.edu.ee

Signe Vahkal

Matemaatika õpiabi õpetaja 8. klassidele, e-post: signe.vahkal@nooruse.edu.ee

1. klassi 2024/2025. õa

Õpilasele ja lapsevanemale

Õpilaskonkursid

Õpilasele ja lapsevanemale

Kooli tugimeeskond aitab Sind

Õpilasele ja lapsevanemale

Koondumispunktid / Noora Nook
Kultuur, 19. aprill 2024, Ene Pidmann
Kirkad neiud! / Kristel Paju
Sport, 19. aprill 2024, Mariete Järvelaid
Mõistatus kooliperele / 1.b klass
Klassilood, 18. aprill 2024, Raina Rääp
5.b võistkond osales õpioskuste talgupäeval / Kristi Sillart
Õppetöö, 18. aprill 2024, Kristi Sillart
Meeskonnad peale meeleolukat lahingut / Kristel Paju
Sport, 17. aprill 2024, Kristel Paju
Eesti keele e-katseeksam / Gert Lutter
Pintselsabad said laureaaditiitli nooremas vanuseastmes / Kuressaare Hariduse Kool
Kultuur, 16. aprill 2024, Eve Tuisk
Mereteemaline koolitus „Meri ja mina ka!“ / Ülle Räim
Koolitus, 15. aprill 2024, Elis Nõu
Kevad / 7.c klass
Kultuur, 12. aprill 2024, Kristin Lauri
Merilin Mälk koos 6.c tütarlaste ansambliga / Katrin Liiv
Õppetöö, 10. aprill 2024, Katrin Liiv
Üritused, 18. aprill 2024, Gert Lutter
Kaunid kunstid, 6. aprill 2024, Maria Koppel
Õpilasüritused, 6. aprill 2024, Maria Koppel
Kaunid kunstid, 24. märts 2024, Gert Lutter
Üritused, 14. märts 2024, Gert Lutter
Aktused, 23. veebruar 2024, Gert Lutter
Kaunid kunstid, 23. veebruar 2024, Gert Lutter
Õpilasüritused, 13. veebruar 2024, Gert Lutter, Marit Tarkin
Sport, 9. veebruar 2024, Gert Lutter
Kaunid kunstid, 23. jaanuar 2024, Gert Lutter
Kaunid kunstid, 22. jaanuar 2024, Gert Lutter
Sport, 17. detsember 2023, Gert Lutter

Kuulutused

ToimubKalender

Kuressaare Nooruse Kool
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@nooruse.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 4556 575
Kooliarst: +372 5124 607
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Nooruse Kool 2024