Kooliriietus Liikumispausid Päevakava Stuudium Office EIS Huviringid Nooruse Meridiaan

Tugisüsteemid

Koolist, 31. jaanuar 2024

Kuressaare Nooruse koolis osutavad lastele tugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eri- ja sotsiaalpedagoogid.

HEV-koordinaator

Valeria Liigsoo-Luige, e-post valeria.liigsoo-luige@nooruse.edu.ee

Eripedagoog

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine.

Eripedagoog tegeleb lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemisega; selgitab välja lapse õpivajadused; arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Eripedagoogi poole võib pöörduda, kui õpilasel on ilmnenud raskused õppimisel (näiteks lugemises ja loetu mõistmises; kirjutamises; matemaatilistes oskustes) või kui õpilasel on vaja kujundada tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemist.

Lia Alas – eripedagoog
Kontakt: lia.alas@nooruse.edu.ee

Liisi Laum – eripedagoog
Kontakt: liisi.laum@nooruse.edu.ee

Meiega saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö laste, lapsevanemate ja õpetajatega. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine ja sellest lähtuvalt õpilase abistamine.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskust ja kaardistab koolis esilekerkivaid probleemseid olukordi, samuti koordineerib ennetus- ja lahendustegevusi.

Sotsiaalpedagoogi juurde võib pöörduda, kui õpilasel on õpimotivatsiooni probleemid, distsipliiniprobleemid, käitumisraskused, õpiraskused ja koolikohustuse mittetäitmine.

Liina Ajangu – sotsiaalpedagoog
Kontakt: liina.ajangu@nooruse.edu.ee, tel 5196 8333

Betti Truu – sotsiaalpedagoog
Kontakt: betti.truu@nooruse.edu.ee

Meiega saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Margarita Sikk

Tervishoiutöötaja, tel 56465327, e-post: rita.sikk@nooruse.edu.ee

Abiõpetajad

Diana Matt

Abiõpetaja, tel 56656577, e-post: diana.matt@nooruse.edu.ee

Külli Mänd

Abiõpetaja, tel 5215448, e-post: kulli.mand@nooruse.edu.ee

Anneli Auväärt

Abiõpetaja, e-post: anneli.auvaart@nooruse.edu.ee

Tetiana Ihnatenko

Abiõpetaja, e-post: tetiana.ihnatenko@nooruse.edu.ee

Eripedagoogid

Lia Alas

Eripedagoog, tel 56663379, e-post: lia.alas@nooruse.edu.ee

Liisi Laum

Eripedagoog, tel 56451634, e-post: liisi.laum@nooruse.edu.ee

Sotsiaalpedagoogid

Betti Truu

Sotsiaalpedagoog (1.-4. klasside õpilased), tel 51965782, e-post: betti.truu@nooruse.edu.ee

Liina Ajangu

Sotsiaalpedagoog (5.-9. klasside õpilased), tel 51968333, e-post: liina.ajangu@nooruse.edu.ee

Õpetajad

Katrin Kannik

Väikerühma õpetaja (2. klass), e-post: katrin.kannik@nooruse.edu.ee

Liisi Tool

Väikerühmade õpetaja (3. ja 5. klass), e-post: liisi.tool@nooruse.edu.ee

Helle Sulg

Individuaal- ja väikerühma õpetaja (4. ja 6. klass), tel 5268658, e-post: helle.sulg@nooruse.edu.ee

Maria Koppel

matemaatikaõpetaja rühmadele, e-post: maria.koppel@nooruse.edu.ee

Õpiabirühmade õpetajad

Malle Tustit

Eesti keele õpiabi õpetaja 4. ja 5. klassidele, e-post: malle.tustit@nooruse.edu.ee

Maret Laurson

Eesti keele õpiabi õpetaja 6., 7. ja 8. klassidele, e-post: maret.laurson@nooruse.edu.ee

Anu Liik

Eesti keele õpiabi õpetaja 7. klassidele, e-post: anu.liik@nooruse.edu.ee

Heidi Truu

Eesti keele õpiabi õpetaja 8. ja 9. klassidele, e-post: heidi.truu@nooruse.edu.ee

Anu Saabas

Matemaatika õpiabi õpetaja 4.-6. klassidele, e-post: anu.saabas@nooruse.edu.ee

Maren Aaviste

Matemaatika õpiabi õpetaja 7., 8. ja 9. klassidele, e-post: maren.aaviste@nooruse.edu.ee

Gerly Leibenau

Matemaatika õpiabi õpetaja 7. klassidele, e-post: gerly.leibenau@nooruse.edu.ee

Signe Vahkal

Matemaatika õpiabi õpetaja 8. klassidele, e-post: signe.vahkal@nooruse.edu.ee

1. klassi 2024/2025. õa

Õpilasele ja lapsevanemale

Kooli tugimeeskond aitab Sind

Õpilasele ja lapsevanemale

Koolimaja ja ujula lahtiolekuajad suvel

Õppetöö, kuni 1. september 2024, Tiiu Smidt

Nooruse Meridiaani toimetus / erakogu
Varia, 26. juuni 2024, Nooruse Meridiaani toimetus
Nooruse seiklusrada / Gert Lutter
Sport, 26. juuni 2024, Gert Lutter
Koolitusreis Tenerifele / erakogu
Koolitus, 26. juuni 2024, Triin Kõue
Kerstin Gieri „Silber“ / Liselle Niit
Õppetöö, 25. juuni 2024, Liselle Niit
Palju õnne, Ira! / Gert Lutter
Personaalia, 24. juuni 2024, Jaana Puksa
Nooruse kooli 3. lend / Gert Lutter
Galerii!
Õppetöö, 21. juuni 2024, Gert Lutter
Suvi! / Noora Nook
Kultuur, 14. juuni 2024, Ene Pidmann
Kolmandate klasside ujumise algõpetuse põnev lõpuaasta / Katarina Helm
Sport, 13. juuni 2024, Kristiina Piipuu
Aktused, 21. juuni 2024, Gert Lutter
Õpilasüritused, 14. juuni 2024, KG/täpsustamata
Aktused, 11. juuni 2024, Gert Lutter
Õppetöö, 10. juuni 2024, Gert Lutter
Õpilasüritused, 1. juuni 2024, Gert Lutter
Õppetöö, 27. mai 2024, Eve Tuisk
Õpilasüritused, 18. mai 2024, Gert Lutter
Sport, 17. mai 2024, KG/täpsustamata
Õpilasüritused, 14. mai 2024, Marit Tarkin
Varia, 14. mai 2024, Gert Lutter
Üritused, 3. mai 2024, Gert Lutter
Õpilasüritused, 23. aprill 2024, Gabriel Sepp

Kuulutused

Kuressaare Nooruse Kool
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@nooruse.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 4556 575
Kooliarst: +372 5124 607
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Nooruse Kool 2024