Päevakava Stuudium Office EIS Huviringid Nooruse Meridiaan

Tugisüsteemid

Koolist, 3. mai 2023

Kuressaare Nooruse koolis osutavad lastele tugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eri- ja sotsiaalpedagoogid.

Eripedagoog

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine.

Eripedagoog tegeleb lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemisega; selgitab välja lapse õpivajadused; arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Eripedagoogi poole võib pöörduda, kui õpilasel on ilmnenud raskused õppimisel (näiteks lugemises ja loetu mõistmises; kirjutamises; matemaatilistes oskustes) või kui õpilasel on vaja kujundada tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemist.

Lia Alas – eripedagoog
Kontakt: lia.alas@nooruse.edu.ee

Liisi Laum – eripedagoog
Kontakt: liisi.laum@nooruse.edu.ee

Meiega saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö laste, lapsevanemate ja õpetajatega. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine ja sellest lähtuvalt õpilase abistamine.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskust ja kaardistab koolis esilekerkivaid probleemseid olukordi, samuti koordineerib ennetus- ja lahendustegevusi.

Sotsiaalpedagoogi juurde võib pöörduda, kui õpilasel on õpimotivatsiooni probleemid, distsipliiniprobleemid, käitumisraskused, õpiraskused ja koolikohustuse mittetäitmine.

Liina Ajangu – sotsiaalpedagoog
Kontakt: liina.ajangu@nooruse.edu.ee, tel 5196 8333

Betti Truu – sotsiaalpedagoog
Kontakt: betti.truu@nooruse.edu.ee

Meiega saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Nataliia Dotsenko

Ukraina õpilaste koordinaator, e-post: nataliia.dotsenko@nooruse.edu.ee

Margarita Sikk

Tervishoiutöötaja, tel 56465327, e-post: rita.sikk@nooruse.edu.ee

Abiõpetajad

Diana Matt

Abiõpetaja, tel 56656577, e-post: diana.matt@nooruse.edu.ee

Külli Mänd

Abiõpetaja, tel 5215448, e-post: kulli.mand@nooruse.edu.ee

Anneli Auväärt

Abiõpetaja, e-post: anneli.auvaart@nooruse.edu.ee

Tetiana Ihnatenko

Abiõpetaja, e-post: tetiana.ihnatenko@nooruse.edu.ee

Iryna Piddubna

Abiõpetaja, e-post: iryna.piddubna@nooruse.edu.ee

Eripedagoogid

Lia Alas

Eripedagoog, tel 56663379, e-post: lia.alas@nooruse.edu.ee

Liisi Laum

Eripedagoog, tel 56451634, e-post: liisi.laum@nooruse.edu.ee

Sotsiaalpedagoogid

Betti Truu

Sotsiaalpedagoog (1.-4. klasside õpilased), tel 51965782, e-post: betti.truu@nooruse.edu.ee

Liina Ajangu

Sotsiaalpedagoog (5.-9. klasside õpilased), tel 51968333, e-post: liina.ajangu@nooruse.edu.ee

Õpetajad

Katrin Kannik

Väikerühma õpetaja (2. klass), e-post: katrin.kannik@nooruse.edu.ee

Liisi Tool

Väikerühmade õpetaja (3. ja 5. klass), e-post: liisi.tool@nooruse.edu.ee

Helle Sulg

Individuaal- ja väikerühma õpetaja (4. ja 6. klass), tel 5268658, e-post: helle.sulg@nooruse.edu.ee

Maria Koppel

matemaatikaõpetaja rühmadele, e-post: maria.koppel@nooruse.edu.ee

Õpiabirühmade õpetajad

Malle Tustit

Eesti keele õpiabi õpetaja 4. ja 5. klassidele, e-post: malle.tustit@nooruse.edu.ee

Maret Laurson

Eesti keele õpiabi õpetaja 6., 7. ja 8. klassidele, e-post: maret.laurson@nooruse.edu.ee

Anu Liik

Eesti keele õpiabi õpetaja 7. klassidele, e-post: anu.liik@nooruse.edu.ee

Heidi Truu

Eesti keele õpiabi õpetaja 8. ja 9. klassidele, e-post: heidi.truu@nooruse.edu.ee

Anu Saabas

Matemaatika õpiabi õpetaja 4.-6. klassidele, e-post: anu.saabas@nooruse.edu.ee

Maren Aaviste

Matemaatika õpiabi õpetaja 7., 8. ja 9. klassidele, e-post: maren.aaviste@nooruse.edu.ee

Gerly Leibenau

Matemaatika õpiabi õpetaja 7. klassidele, e-post: gerly.leibenau@nooruse.edu.ee

Signe Vahkal

Matemaatika õpiabi õpetaja 8. klassidele, e-post: signe.vahkal@nooruse.edu.ee

Matemaatika põhikooli lõpueksam

Kolmapäev, 7. juuni 2023

Kolmandate klasside maastikupäev.

Kolmapäev, 7. juuni 2023

1. klassi astuja info 2023/2024. õa

Õpilasele ja lapsevanemale

Õpilaskonkursid

Õpilasele ja lapsevanemale

Lastekaitsepäev „Maa tuleb täita lastega…“

Varia, kuni 1. juuni 2023, Inge Jalakas

4. klasside seiklused Läänemaal / Kristel Paju
Klassilood, 31. mai 2023, Kristel Paju
Esineb Raatuse kooli lastekoor Terts / Helle Rand
Kultuur, 31. mai 2023, Helle Rand
Tartu Ülikooli ees / Nataliia Dotsenko
Varia, 31. mai 2023, Nataliia Dotsenko
Meie teatejooksu võistkond Rakveres (vasakul) / Eesti Kergejõustikuliit
Sport, 30. mai 2023, Annely Oolup
9. klasside lõpuballi prints Mairon Nõgu ja printsess Elisa Marie Navato / Gert Lutter
Galerii!
Varia, 30. mai 2023, Mairon Nõgu
Üheksandikud enne tutiaktust / Gert Lutter
Galerii!
Varia, 26. mai 2023, Jette Tiitus ja Tuule Kalamees
Lilled / Lisette Loo
Varia, 26. mai 2023, Kristin Lauri
Varia, 26. mai 2023, Tiiu Smidt
Südamlikud tänud / Eliise Belinets
Youtube video!
Õppetöö, 26. mai 2023, Katrin Liiv
Õpilasüritused, 30. mai 2023, Gert Lutter
Sport, 29. mai 2023, Iris Tinno
Aktused, 26. mai 2023, Gert Lutter
Üritused, 22. mai 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 21. mai 2023, Gert Lutter
Sport, 17. mai 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 16. mai 2023, Madli-Maria Naulainen
Kaunid kunstid, 5. mai 2023, Kristin Lauri
Kaunid kunstid, 1. mai 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 21. aprill 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 20. aprill 2023, Gert Lutter

Kuulutused

ToimubKalender

Kuressaare Nooruse Kool
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@nooruse.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 45 56 575
Ujula: +372 45 56 563
Kooliarst: +372 51 24 607
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Nooruse Kool 2023