Päevakava Stuudium Office EIS Huviringid Nooruse Meridiaan

Projektid

Koolist, 17. märts 2023

Akrediteeritud asutuste õpiränne üldhariduses (lepingu nr 2022-KA121SCH-09)

Erasmus+ programmi õpirände projekti eesmärk: õpetajate koostöö ja professionaalne areng ning rahvusvaheline kogemustevahetus ja üksteiselt õppimine.

Õpirände raames osalevad õpetajad erinevatel koolituskursustel ning vahetavad kogemusi koolimeeskonna töövarjureisil.

Kestus 1.06.2022-31.08.2023

Mentorluse mõtteviisi rakendamine Nooruse koolis (projekti nr 2014-2020.1.02.22-1445)

Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastatav arendusprojekt. Projekti elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Projekti eesmärk on arendada õpetajate valmisolekut ja oskusi toetada õpilasi ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel ning laiendada mentorluse mõtteviisi rakendamist läbi kõigi kooliastmete. Projekti tulemusena läbivad vähemalt 15 õpetajat koolituse „Õpetaja kui mentor õppija arengu toetajana“, koos aasta varem mentorkoolituse läbinud õpetajate ja koolijuhtidega viiakse projekti lõpuks läbi ühine koostööpäev.

Kestus 6.02-22.06.2023

Koostöine õppimine ja õpetamine (lepingu nr 2021-KA122SCH-51)

Erasmus+ programmi õpirände projekti eesmärk on õpetajate juhendamisoskuste arendamine, et toetada ennastjuhtiva õppija kujunemisprotsessi ja meeskonnatööd klassis. Õpirände raames osalevad neli õpetajat Teacher Academy koolitusel "The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches, Classroom as Teams" ning koostavad tegevusplaani mentorluse põhimõtete laiendamiseks koolis.

Kestus 1.03.2022-31.08.2023

Robotics; As a Tool to Prevent Bullying (lepingu number 2020-KA229-116, projekti number 2020-1-SE01-KA229-077805_6)

Projekti eesmärk on aidata vältida kiusamist erinevatel tasanditel läbi robootika. Projekti kaasatakse õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Projekti käigus toimub kuus õpirännet õpetajatele, sh üks õpiränne Eestisse.

Koordinaator: Storåskolan, Rootsi

Partnerid:
Agrupamento de Escolas da Batalha, Portugal
Kuressaare Gümnaasium, Eesti
Colegiul National Tudor Vladimirescu, Rumeenia
OSNOVNA SOLA BREG, Sloveenia
Manisa Fen Lisesi, Türgi

Projekti kestvus: 01/09/2020 – 31.08.2023

Projekti koduleht: https://os-breg.si/ratab/

Robotics 4 Schools (lepingu number 2020-KA229-123, projekti number 2020-1-TR01-KA229-092371_2)

Projekti eesmärgiks on õppekava loomine robootika valdkonnas, jagada parimaid kogemusi robootika valdkonnas, suurendada õpilaste saavutusi STEM valdkonna ainetundides. Projekti raames toimub kuus õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse, igas õpirändes osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat.

Koordinaator: 4 EYLÜL AHMET VE SABAHAT ÖZMEN ORTAOKULU, Türgi

Partnerid:
Storåskolan, Rootsi
ICS GIOVANNI XXIII PREMANA, Itaalia
IES Carlos Cano, Hispaania
Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, Portugal
Kuressaare Gümnaasium, Eesti

Projekti kestvus: 01/09/2020 – 31.08.2023

Inclusive Education and Distance Learning in Digital Era (lepingu number 2020-KA229-28, projekti number 2020-1-BG01-KA229-079264_5)

Projekti eesmärk on jagada häid praktikaid kaasavast haridusest ja distantsõppest digitaalvaldkonnas. Projekti jooksul toimub kokku neli õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse, sh üks Eestisse. Kokku osaleb igal õpirändel kuus õpilast ja kaks õpetajat.

Projekti kestvus: 07/12/2020 – 6.12.2023

Õppija arengut soodustava lähenemise rakendamine Kuressaare Nooruse Koolis (projekti nr 2014-2020.1.02.21-1250)

Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastatav arendusprojekt. Projekti elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Projekti eesmärk on õpetajate omavahelise koostöö tõhustamine ja õpilaste juhendamise oskuste parandamine toetamaks ennastjuhtiva õppija kujunemist. Projekti jooksul viiakse läbi 40-tunnine koolitus kolmanda kooliastme õpetajatele, õppereis Tallinna koolidesse ning koolituspäev "Mentorsuhte olemus ja tööriistad" kogu kooliperele.

Kestus 1.10.2021-17.06.2022

Economic and Consumer Literacy in European Schools (projekti number 2020-BG01-KA201-079100)

Projekt pakub õpilastele ja koolitajatele/õpetajatele kasulikke ja hõlpsasti kasutatavaid tööriistu, et majandus- ja tarbijaalastes küsimustes teadmisi täiendada. Projekti jooksul toimub 4 projektikoosolekut, viiakse läbi üks lühiajaline õpetajakoolitus ning korraldatakse üks teavitusüritus igas partnerriigis. Projekti raames koostatakse kolm intellektuaalset väljundit: 1) majanduse ja tarbija kirjaoskuse taseme uuring igas partnerriigis, 2) õpilastele mõeldud õppematerjalide ja koolitajatele mõeldud juhiste väljatöötamine, mis moodustavad mängu sisu Euroopa koolide majandus- ja tarbijapädevuse alaste teadmiste täiendamiseks, 3) virtuaalse tarbijahalduri mängu väljatöötamine erinevate stsenaariumide ja erineva tasemega, mis paneb proovile omandatud teoreetilised teadmised.

Projekti kestvus: 01/10/2020 - 31/03/2022

Projekti koduleht: http://univt-pleven.com/ecoles/index.html Õppematerjalid: http://univt-pleven.com/ecoles/output2.html Mängi ECOLES projekti virtuaalset tarbijamängu: https://dcnet.eu/ecoles/

Projekti infokirjad:

Think Inside The Box! (projekti number 2020-1-LT01-KA201-077987)

Projekti eesmärgiks on ergutada leiutaja mõtteviisi õpilaste seas ja suurendada õpetajate enesekindlust STEAMi ainete tegevustes, pakkudes neile uuenduslikku „Think Inside The Box“ metoodika tundmaõppimist, mille abil on võimalik reageerida teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste, kunsti ja matemaatika vähesele huvile ja oskuste tasemele õpilaste seas. Projekti partnerid on Leedust, Rumeeniast ja Eestist.

Projekti koordinaator - VsI Robotikos mokykla

Projekti partnerid - Kuressaare Gümnaasium (Eesti), PANEVEZYS EDUCATION CENTER (Leedu), Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botosani (Rumeenia), Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (Leedu)

Projekti kestvus: 01/10/2020 – 30/09/2022

Õpetajate valmidus 21. sajandi võtmeoskuste arendamiseks (Projekti nr 2020-1-EE01-KA101-077742)

Erasmus+ programmi õpirände projekti eesmärk on tõsta õpetajate valmidust 21. sajandi tööeluks vajalike võtmeoskuste arendamiseks kooli õppekava raames. Täienduskoolituskursustel osalemine annab õpetajatele hea võimaluse enese ametialaseks arendamiseks nii õppemetoodika mitmekesistamisel kui võõrkeeleoskuse taseme tõstmisel.

Kestus 1.09.2020-31.08.2022

MARKA: innovation and inclusion in the construction of an identity curriculum (projekti number 2020-1-PT01-KA201-078732)

Paikkonna identiteeti ja kultuuri- ning looduspärandit arvestava innovaatilise õppekava koostamine, mis toetab kaasava hariduse ja õppeainete lõimimise põhimõtteid ning üldpädevuste arendamist. Õpetajate koolitus ning õpiränded koostöös partnerkoolidega Portugalist, Itaaliast, Küproselt ja Põhja-Makedooniast. Igas õpirändes osaleb Nooruse koolist 5 õpilast ja 2 õpetajat, õpetajate koolitusest võtab osa 4 õpetajat.

Koordinaator: Camilo Castelo Branco School Group, Portugal

Partnerid:
Dimotiko Scholeio Makedonitissas 3 - Stylianou Lena, Küpros
Dimotiko Scholeio Makedonitissas 3 - Stylianou Lena, Põhja-Makedoonia
Liceo Scientifico Pasteur, Itaalia
Universidade do Porto, Portugal

Projekti kestvus: 01/09/2020 – 01/04/2023

European Sustainable Tourism

Erasmus+ programmi projekt 2019-1-DE03-KA229-059649_4 (01.09.2019 kuni 31.08.2022).

Koordinaator: Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers (Saksamaa), partnerid: Istitut de Navarcles, (Hispaania), Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Poola), Kuressaare Gümnaasium/Kuressaare Nooruse Kool.

Koostööprojekt 13-16-aastastele õpilastele, kes uurivad ja vahetavad kogemusi säästva turismi olukorrast ja võimalustest oma riikides ning koostavad ka asjakohaseid juhendmaterjale.

Projekti koostööleht: https://twinspace.etwinning.net/100212.

Projekti tulemused juhtpartneri Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers kodulehel.

Our Heritage Unites Us (lepingu number 2019-KA229-102, projekti number 2019-1-UK01-KA229-062094_6)

Projekti koordinaator: Manor Park Academy, UK

Projekti partnerid: Kuressaare Gümnaasium, Eesti; Instituto Comprensivo Alda Merini, Itaalia; Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Portugal; Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Türgi

Projekti tutvustus: Projekti fookuses on erinevad kultuuri- ja UNESCO pärandid Euroopa riikides. Projekti sihtrühmaks on I kooliastme õpetajad ja 7–12aastased õpilased. Projekti raames toimub viis õpilaste ja õpetajate vahetust. Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2021

New Education With Success (lepingu number 2019-KA204-03, projekti number 2019-1-EE01-KA204-051675)

Projeki koordinaator: Kuressaare Gümnaasium (koolituskeskus Osilia), Eesti

Projekti partnerid: Zilinska Univerzita V Ziline, Slovakkia; Pucko otvoreno uciliste Cakovec, Horvaatia; Volkshochschule Krempe e.V., Saksamaa; Planeta Ciencias, Hispaania; Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Saksamaa; Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Center, Leedu

Projekti tutvustus: Erasmus+ programmi KA204 projekt on täiskasvanuhariduse valdkonna strateegilise koostöö kogemuste vahetamiseks. Innovaatiliste meetodite tutvustamine täiskasvanute koolitajatele noorte ja täiskasvanud õppijateni jõudmiseks sellistel teemadel nagu meedia, kriitiline mõtlemine ja keeled. Samuti on projekti eesmärgiks noorte kaasamine ja tööturule taasintegreerimine ning noorte suunamine täiskasvanute koolitajaks hakkamisel. Projekti sihtrühmaks on uued täiskasvanute koolitajad. Projekti raames toimub seitse kohtumist partnerite vahel, töötatakse välja kolm intellektuaalselt väljundit: uuring koolitajate vajaduste kohta täiskasvanuhariduses, üldine metoodika kriitilise mõtlemise sidustamiseks keele, digipädevuste ja meedia koolitustel, juhend uutele koolitajatele. Projekti raames korraldab iga partnerorganisatsioon projekti tutvustava kohaliku seminari ning toimub kaks lühiajalist õpiüritust Horvaatias ja Eestis.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 28/02/2022

Our future life in a digital world (leping nr 2019-KA229-40, projekti number 2019-1-DE03-KA229-060045_4)

Projekti koordinaator: David-Roentgen-Schule - Saksamaa

Projekti partnerid: Kuressaare Gümnaasium - Eesti, Liceul Tehnologic „Petru Poni” - Rumeenia, L.S.E.L. SC. UM. O.M. CORRINO SIRACUSA

Projekti tutvustus:

Nelja partnerriigi/piirkonnal koostööl on kaks peamist eesmärki:

- Õppijad saavad digiteerimise/struktuurimuutuse diferentseeritud vaate erinevatest perspektiividest. Ülesannet jagunemine projekti partnerkoolide vahel toimub vastavalt nende pädevusetele ja kogemustele:

  • Saksamaa: vaade tehnoloogiale – kuidas muudab digitaliseerimine meie töömaailma
  • Rumeenia: vaade sotsiaalpoliitikale – milline vastutus peaks olema poliitikutel ja erasektoril?
  • Sitsiilia/Itaalia: eetiline vaade – millist rolli mängib inimene?
  • Eesti: vaade haridusele – kuidas peavad homsed oskustöölised olema kvalifitseeritud?

- Õpilased saavad tundma teisi Euroopa Liidu piirkondi ja nende vastavaid struktuure ning väljakutseid. Nad avastavad ja analüüsivad paralleele oma reaalse eluga, aga ka väga erinevatest raamtingimustest partnerriikidele/piirkondadele.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2021

Eco-friendly robotics for a future green world (leping nr 2019-KA229-87, projekti number 2019-1-PT01-KA29-060800_4)

Projekti koordinaator: Instituto N.a. Sra. da Encarnacao - Cooperative de Ensino, Portugal

Projekti partnerid: Kuressaare Gümnaasium – Eesti, Gymnasium Lefkimmis – Kreeka, Austrumlatvijas Tehnologiju vidusskola – Läti, Kabazli Sehit Ismail Yavuz Ortaokulu – Türgi, Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie - Poola

Projekti tutvustus: Õpilaste harimine keskkonnasäästlikkuse ja roheliste robotite teemal.

Tõmmata tähelepanu globaalsetele keskkonna ja kliima muutustele ning taastuvale energiale läbi robootika. Teavitada õpilasi taastuva energia teemal läbi EU2020 strateegia. Luua loovaid ideid taeva, ookeani, kodude, koolide, teede ja keskkonna teemadel. Leida keskkonnaprobleemide lahendamiseks mooduseid. Projekti sihtgrupp: õpilased vanuses 11-15 aastat ja kaasatud kõik vastava valdkonna õpetajad.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2021

Students and Teachers Experiencing the Meaning of Stem (leping nr 2019-KA229-12, projekti number 2019-1-EE01-KA229-051661)

Projekti koordinaator: Kuressaare Gümnaasium, Eesti

Projekti partnerid: Agrupamento de Escolas D. Sancho I – Portugal, Istituto Comprensivo E. Pertini – Itaalia, Second English Language School "Thomas Jefferson" – Bulgaaria, Jonava Raimundas Samulevicius Progymnasium - Leedu, Fatih Bilim ve Sanat Merkezi - Türgi

Projekti tutvustus: Projekti eesmärgiks on tõsta projektis osalejate teadlikkust globaalsetest probleemidest ning ökoloogiast. Üldteema Saastatus kaudu toetatakse kõiki nelja STEM haru.

Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb 4 õpilast ja 2 õpetajat. Projekti sihtgrupp: II-III kooliastme õpetajad (kokku 10 õpetajat), 12-16-aastased õpilased (kokku 20 õpilast).

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 30/06/2021

Projekti kodulehe aadress: http://www.stemeu.info/
Facebook´i avalik grupp: https://www.facebook.com/groups/610536933032706
eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/113667/home

Arhiveeritud projektid

Vaata arhiivis olevaid projekte siit.

Matemaatika põhikooli lõpueksam

Kolmapäev, 7. juuni 2023

Kolmandate klasside maastikupäev.

Kolmapäev, 7. juuni 2023

1. klassi astuja info 2023/2024. õa

Õpilasele ja lapsevanemale

Õpilaskonkursid

Õpilasele ja lapsevanemale

Lastekaitsepäev „Maa tuleb täita lastega…“

Varia, kuni 1. juuni 2023, Inge Jalakas

4. klasside seiklused Läänemaal / Kristel Paju
Klassilood, 31. mai 2023, Kristel Paju
Esineb Raatuse kooli lastekoor Terts / Helle Rand
Kultuur, 31. mai 2023, Helle Rand
Tartu Ülikooli ees / Nataliia Dotsenko
Varia, 31. mai 2023, Nataliia Dotsenko
Meie teatejooksu võistkond Rakveres (vasakul) / Eesti Kergejõustikuliit
Sport, 30. mai 2023, Annely Oolup
9. klasside lõpuballi prints Mairon Nõgu ja printsess Elisa Marie Navato / Gert Lutter
Galerii!
Varia, 30. mai 2023, Mairon Nõgu
Üheksandikud enne tutiaktust / Gert Lutter
Galerii!
Varia, 26. mai 2023, Jette Tiitus ja Tuule Kalamees
Lilled / Lisette Loo
Varia, 26. mai 2023, Kristin Lauri
Varia, 26. mai 2023, Tiiu Smidt
Südamlikud tänud / Eliise Belinets
Youtube video!
Õppetöö, 26. mai 2023, Katrin Liiv
Õpilasüritused, 30. mai 2023, Gert Lutter
Sport, 29. mai 2023, Iris Tinno
Aktused, 26. mai 2023, Gert Lutter
Üritused, 22. mai 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 21. mai 2023, Gert Lutter
Sport, 17. mai 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 16. mai 2023, Madli-Maria Naulainen
Kaunid kunstid, 5. mai 2023, Kristin Lauri
Kaunid kunstid, 1. mai 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 21. aprill 2023, Gert Lutter
Õpilasüritused, 20. aprill 2023, Gert Lutter

Kuulutused

ToimubKalender

Kuressaare Nooruse Kool
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@nooruse.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 45 56 575
Ujula: +372 45 56 563
Kooliarst: +372 51 24 607
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Nooruse Kool 2023