Kooliriietus Liikumispausid Päevakava Stuudium Office EIS Huviringid Nooruse Meridiaan

Projektid: Erasmus+

Koolist, 12. aprill 2024

Meie kooli projekte haldab arendusspetsialist Anne Keerberg.

Erasmuse õpirände akrediteering üldhariduse valdkonnas 2022-2027

Lepingu nr 2021-1-EE01-KA120-SCH-000047449

Kuressaare Nooruse kooli Erasmuse plaan

 • Eesmärk 1: Tulevikuoskuste omandamine rahvusvahelises koostöös
  Acquisition of future skills in international cooperation
 • Eesmärk 2: Õpetajate koostöö ja professionaalne areng
  Teacher collaboration and professional development
 • Eesmärk 3: Rahvusvaheline kogemustevahetus ja üksteiselt õppimine
  International exchange of experience and learning from each ohter

Sailing Into Opportunities

Lepingu nr 2023-1-LT01-KA220-SCH-000161306
Kestus 1.10.2023-30.11.2025

Projekti eesmärk on välja töötada uuenduslik metoodika robotpaatide poolt teostatavate uuringute läbiviimiseks, arendada õpetajate pädevust metoodika jätkusuutlikkuse tagamiseks ning kaasata 13–19 aastaseid õpilasi praktilistesse õppetegevustesse, mis õhutavad loovust, suurendavad huvi STEAM valdkonna vastu ning arendavad tehnoloogilisi ja sotsiaalseid oskusi.

Koordinaator: Robotikos mokykla, Leedu (robootika huvikool)
Partnerid:
Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, Leedu
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani, Rumeenia
Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana, Itaalia

Akrediteeritud asutuste õpiränne üldhariduses 2023/2024

Lepingu nr 2023-1-EE01-KA121-SCH-000131196

Kestus 1.06.2023-31.08.2024

Projekti raames osalevad õpilased (38-58) koos saatvate õpetajatega (6-8) erinevates õpirännetes ning arendavad koostöös partnerkoolide õpilastega üldpädevusi ja tulevikuks vajalikke oskusi. Õpetajate koostöö ja professionaalse arengu edendamiseks osalevad kaks õpetajat rahvusvahelisel koolituskursusel ning kaks õpetajat saavad töövarjutamise kogemusi partnerkoolis, tehnoloogiaõppe rahvusvahelise kogemuse jagamiseks kutsutakse koolitust läbi viima partnerkooli ekspert.

Akrediteeritud asutuste õpiränne üldhariduses 2022/2023

Erasmus+ programmi õpirände projekti eesmärk: õpetajate koostöö ja professionaalne areng ning rahvusvaheline kogemustevahetus ja üksteiselt õppimine.

Projekti raames osalesid neli õpetajat Iirimaal nädalasel koolituskursusel (2 õpetajat – „English Language Course“, 2 õpetajat – „Student-Centered Classroom: Teachers as Promotors of Active Learning“). Kooli 8-liikmeline arendusmeeskond sai töövarjutamise kogemuse Taanis, kus tutvuti näidetega, kuidas luua kaasavat ja mitmekesisust väärtustavat koolikogukonda ning milliseid lähenemisviise kasutada kooli õppekava kujundamisel.

Kestus 1.06.2022-31.08.2023

Koostöine õppimine ja õpetamine (lepingu nr 2021-KA122SCH-51)

Erasmus+ programmi õpirände projekti eesmärk on õpetajate juhendamisoskuste arendamine, et toetada ennastjuhtiva õppija kujunemisprotsessi ja meeskonnatööd klassis. Õpirände raames osalesid neli õpetajat Teacher Academy koolitusel "The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches, Classroom as Teams" ning koostasid tegevusplaani mentorluse põhimõtete laiendamiseks koolis.

Koolitusel omandasid õpetajad teadmisi meeskonnatöö rakendamisest klassis ning õppisid kasutama koostöise õppeviisi korraldamise ja juhendamise meetodeid. Peale koolitust viidi läbi kooli koostööpäev, kus praktiseeriti uusi meetodeid ning koostati mentorluse mõtteviisi rakendamise arendusplaanid, koolitusmaterjalid koondati ühiselt kasutatavasse MS Teamsi kausta.

Kestus 1.03.2022-31.08.2023

Robotics; As a Tool to Prevent Bullying (lepingu number 2020-KA229-116, projekti number 2020-1-SE01-KA229-077805_6)

Projekti eesmärk on aidata vältida kiusamist erinevatel tasanditel läbi robootika. Projekti olid kaasatud õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Projekti käigus toimus kuus õpirännet õpetajatele, sh üks õpiränne Eestisse.

Projekti käigus õpiti uusi robootika kasutamise meetodeid kiusamise vältimiseks ning tutvuti partnerikoolide meetodite ja võimalustega, loodi mitmesuguseid õppemänge ja filme, mida kasutada nii robootikaklubis, ainetundides kui õppetöö väliselt noorte kohtumistel.

Koordinaator: Storåskolan, Rootsi

Partnerid:
Agrupamento de Escolas da Batalha, Portugal
Kuressaare Gümnaasium, Eesti
Colegiul National Tudor Vladimirescu, Rumeenia
OSNOVNA SOLA BREG, Sloveenia
Manisa Fen Lisesi, Türgi

Projekti kestvus: 01/09/2020 – 31.08.2023

Projekti koduleht: https://os-breg.si/ratab/

Robotics 4 Schools (lepingu number 2020-KA229-123, projekti number 2020-1-TR01-KA229-092371_2)

Projekti eesmärgiks on õppekava loomine robootika valdkonnas, jagada parimaid kogemusi robootika valdkonnas, suurendada õpilaste saavutusi STEM valdkonna ainetundides. Projekti raames toimus kuus õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse, kokku oli rännetesse kaasatud 14 õpilast ja neli õpetajat, projektikohtumisel Eestis osales 20 õpilast.

Projekt andis koolile väärtuslikke koostöökontakte ning kogemusi. Õpilased said innustust robootikaga rohkem tegeleda, osalesid kooli tegevuste kaudu erinevate robootikavõistluste ettevalmistuses ning võtsid osa võistlustest nagu Robotex ja FLL. Õpetajad said praktilisi näpunäiteid ning õppisid tundma uusi metoodikaid.

Koordinaator: 4 EYLÜL AHMET VE SABAHAT ÖZMEN ORTAOKULU, Türgi

Partnerid:
Storåskolan, Rootsi
ICS GIOVANNI XXIII PREMANA, Itaalia
IES Carlos Cano, Hispaania
Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, Portugal
Kuressaare Gümnaasium, Eesti

Projekti kestvus: 01/09/2020 – 31.08.2023

Inclusive Education and Distance Learning in Digital Era (lepingu number 2020-KA229-28, projekti number 2020-1-BG01-KA229-079264_5)

Projekti eesmärk on jagada häid praktikaid kaasavast haridusest ja distantsõppest digitaalvaldkonnas. Projekti jooksul toimub kokku neli õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse, sh üks Eestisse. Kokku osaleb igal õpirändel kuus õpilast ja kaks õpetajat.

Projekti kestvus: 07/12/2020 – 6.12.2023

Economic and Consumer Literacy in European Schools (projekti number 2020-BG01-KA201-079100)

Projekt pakub õpilastele ja koolitajatele/õpetajatele kasulikke ja hõlpsasti kasutatavaid tööriistu, et majandus- ja tarbijaalastes küsimustes teadmisi täiendada. Projekti jooksul toimub 4 projektikoosolekut, viiakse läbi üks lühiajaline õpetajakoolitus ning korraldatakse üks teavitusüritus igas partnerriigis. Projekti raames koostatakse kolm intellektuaalset väljundit: 1) majanduse ja tarbija kirjaoskuse taseme uuring igas partnerriigis, 2) õpilastele mõeldud õppematerjalide ja koolitajatele mõeldud juhiste väljatöötamine, mis moodustavad mängu sisu Euroopa koolide majandus- ja tarbijapädevuse alaste teadmiste täiendamiseks, 3) virtuaalse tarbijahalduri mängu väljatöötamine erinevate stsenaariumide ja erineva tasemega, mis paneb proovile omandatud teoreetilised teadmised.

Projekti kestvus: 01/10/2020 - 31/03/2022

Projekti koduleht: http://univt-pleven.com/ecoles/index.html Õppematerjalid: http://univt-pleven.com/ecoles/output2.html Mängi ECOLES projekti virtuaalset tarbijamängu: https://dcnet.eu/ecoles/

Projekti infokirjad:

Think Inside The Box! (projekti number 2020-1-LT01-KA201-077987)

Projekti eesmärgiks on ergutada leiutaja mõtteviisi õpilaste seas ja suurendada õpetajate enesekindlust STEAMi ainete tegevustes, pakkudes neile uuenduslikku „Think Inside The Box“ metoodika tundmaõppimist, mille abil on võimalik reageerida teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste, kunsti ja matemaatika vähesele huvile ja oskuste tasemele õpilaste seas. Projekti partnerid on Leedust, Rumeeniast ja Eestist.

Projekti koordinaator - VsI Robotikos mokykla

Projekti partnerid - Kuressaare Gümnaasium (Eesti), PANEVEZYS EDUCATION CENTER (Leedu), Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botosani (Rumeenia), Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (Leedu)

Projekti kestvus: 01/10/2020 – 30/09/2022

Õpetajate valmidus 21. sajandi võtmeoskuste arendamiseks (Projekti nr 2020-1-EE01-KA101-077742)

Erasmus+ programmi õpirände projekti eesmärk on tõsta õpetajate valmidust 21. sajandi tööeluks vajalike võtmeoskuste arendamiseks kooli õppekava raames. Täienduskoolituskursustel osalemine annab õpetajatele hea võimaluse enese ametialaseks arendamiseks nii õppemetoodika mitmekesistamisel kui võõrkeeleoskuse taseme tõstmisel.

Kestus 1.09.2020-31.08.2022

MARKA: innovation and inclusion in the construction of an identity curriculum (projekti number 2020-1-PT01-KA201-078732)

Projekti koduleht

MARKA Estonia Padlet

Paikkonna identiteeti ja kultuuri- ning looduspärandit arvestava innovaatilise õppekava koostamine, mis toetab kaasava hariduse ja õppeainete lõimimise põhimõtteid ning üldpädevuste arendamist. Õpetajate koolitus ning õpiränded koostöös partnerkoolidega Portugalist, Itaaliast, Küproselt ja Põhja-Makedooniast. Igas õpirändes osaleb Nooruse koolist 5 õpilast ja 2 õpetajat, õpetajate koolitusest võtab osa 4 õpetajat.

Koordinaator: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Portugal

Partnerid:
Agioi Omologites Primary School, Küpros
Association Scientia Nova Kavadarci, Põhja-Makedoonia
Liceo Scientifico Pasteur, Itaalia
University of Porto, Portugal

Projekti kestvus: 01/09/2020 – 01/10/2023

European Sustainable Tourism

Erasmus+ programmi projekt 2019-1-DE03-KA229-059649_4 (01.09.2019 kuni 31.08.2022).

Koordinaator: Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers (Saksamaa), partnerid: Istitut de Navarcles, (Hispaania), Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Poola), Kuressaare Gümnaasium/Kuressaare Nooruse Kool.

Koostööprojekt 13-16-aastastele õpilastele, kes uurivad ja vahetavad kogemusi säästva turismi olukorrast ja võimalustest oma riikides ning koostavad ka asjakohaseid juhendmaterjale.

Projekti koostööleht: https://twinspace.etwinning.net/100212.

Projekti tulemused juhtpartneri Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers kodulehel.

Our Heritage Unites Us (lepingu number 2019-KA229-102, projekti number 2019-1-UK01-KA229-062094_6)

Projekti koordinaator: Manor Park Academy, UK

Projekti partnerid: Kuressaare Gümnaasium, Eesti; Instituto Comprensivo Alda Merini, Itaalia; Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Portugal; Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Türgi

Projekti tutvustus: Projekti fookuses on erinevad kultuuri- ja UNESCO pärandid Euroopa riikides. Projekti sihtrühmaks on I kooliastme õpetajad ja 7–12aastased õpilased. Projekti raames toimub viis õpilaste ja õpetajate vahetust. Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2022

New Education With Success (lepingu number 2019-KA204-03, projekti number 2019-1-EE01-KA204-051675)

Projeki koordinaator: Kuressaare Gümnaasium (koolituskeskus Osilia), Eesti

Projekti partnerid: Zilinska Univerzita V Ziline, Slovakkia; Pucko otvoreno uciliste Cakovec, Horvaatia; Volkshochschule Krempe e.V., Saksamaa; Planeta Ciencias, Hispaania; Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Saksamaa; Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Center, Leedu

Projekti tutvustus: Erasmus+ programmi KA204 projekt on täiskasvanuhariduse valdkonna strateegilise koostöö kogemuste vahetamiseks. Innovaatiliste meetodite tutvustamine täiskasvanute koolitajatele noorte ja täiskasvanud õppijateni jõudmiseks sellistel teemadel nagu meedia, kriitiline mõtlemine ja keeled. Samuti on projekti eesmärgiks noorte kaasamine ja tööturule taasintegreerimine ning noorte suunamine täiskasvanute koolitajaks hakkamisel. Projekti sihtrühmaks on uued täiskasvanute koolitajad. Projekti raames toimub seitse kohtumist partnerite vahel, töötatakse välja kolm intellektuaalselt väljundit: uuring koolitajate vajaduste kohta täiskasvanuhariduses, üldine metoodika kriitilise mõtlemise sidustamiseks keele, digipädevuste ja meedia koolitustel, juhend uutele koolitajatele. Projekti raames korraldab iga partnerorganisatsioon projekti tutvustava kohaliku seminari ning toimub kaks lühiajalist õpiüritust Horvaatias ja Eestis.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2022

Our future life in a digital world (leping nr 2019-KA229-40, projekti number 2019-1-DE03-KA229-060045_4)

Projekti koordinaator: David-Roentgen-Schule - Saksamaa

Projekti partnerid: Kuressaare Gümnaasium - Eesti, Liceul Tehnologic „Petru Poni” - Rumeenia, L.S.E.L. SC. UM. O.M. CORRINO SIRACUSA

Projekti tutvustus:

Nelja partnerriigi/piirkonnal koostööl on kaks peamist eesmärki:

- Õppijad saavad digiteerimise/struktuurimuutuse diferentseeritud vaate erinevatest perspektiividest. Ülesannet jagunemine projekti partnerkoolide vahel toimub vastavalt nende pädevusetele ja kogemustele:

 • Saksamaa: vaade tehnoloogiale – kuidas muudab digitaliseerimine meie töömaailma
 • Rumeenia: vaade sotsiaalpoliitikale – milline vastutus peaks olema poliitikutel ja erasektoril?
 • Sitsiilia/Itaalia: eetiline vaade – millist rolli mängib inimene?
 • Eesti: vaade haridusele – kuidas peavad homsed oskustöölised olema kvalifitseeritud?

- Õpilased saavad tundma teisi Euroopa Liidu piirkondi ja nende vastavaid struktuure ning väljakutseid. Nad avastavad ja analüüsivad paralleele oma reaalse eluga, aga ka väga erinevatest raamtingimustest partnerriikidele/piirkondadele.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2021

Eco-friendly robotics for a future green world (leping nr 2019-KA229-87, projekti number 2019-1-PT01-KA29-060800_4)

Projekti koordinaator: Instituto N.a. Sra. da Encarnacao - Cooperative de Ensino, Portugal

Projekti partnerid: Kuressaare Gümnaasium – Eesti, Gymnasium Lefkimmis – Kreeka, Austrumlatvijas Tehnologiju vidusskola – Läti, Kabazli Sehit Ismail Yavuz Ortaokulu – Türgi, Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie - Poola

Projekti tutvustus: Õpilaste harimine keskkonnasäästlikkuse ja roheliste robotite teemal.

Tõmmata tähelepanu globaalsetele keskkonna ja kliima muutustele ning taastuvale energiale läbi robootika. Teavitada õpilasi taastuva energia teemal läbi EU2020 strateegia. Luua loovaid ideid taeva, ookeani, kodude, koolide, teede ja keskkonna teemadel. Leida keskkonnaprobleemide lahendamiseks mooduseid. Projekti sihtgrupp: õpilased vanuses 11-15 aastat ja kaasatud kõik vastava valdkonna õpetajad.

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 31/08/2022

Students and Teachers Experiencing the Meaning of Stem (leping nr 2019-KA229-12, projekti number 2019-1-EE01-KA229-051661)

Projekti koordinaator: Kuressaare Gümnaasium, Eesti

Projekti partnerid: Agrupamento de Escolas D. Sancho I – Portugal, Istituto Comprensivo E. Pertini – Itaalia, Second English Language School "Thomas Jefferson" – Bulgaaria, Jonava Raimundas Samulevicius Progymnasium - Leedu, Fatih Bilim ve Sanat Merkezi - Türgi

Projekti tutvustus: Projekti eesmärgiks on tõsta projektis osalejate teadlikkust globaalsetest probleemidest ning ökoloogiast. Üldteema Saastatus kaudu toetatakse kõiki nelja STEM haru.

Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb 4 õpilast ja 2 õpetajat. Projekti sihtgrupp: II-III kooliastme õpetajad (kokku 10 õpetajat), 12-16-aastased õpilased (kokku 20 õpilast).

Projekti kestvus: 01/09/2019 – 30/06/2022

Projekti kodulehe aadress: http://www.stemeu.info/
Facebook´i avalik grupp: https://www.facebook.com/groups/610536933032706
eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/113667/home

Arhiveeritud projektid

Vaata arhiivis olevaid projekte siit.

6.c klassi laat

Esmaspäev, 27. mai 2024

MudiFest 2024

Reede, 31. mai 2024

1. klassi 2024/2025. õa

Õpilasele ja lapsevanemale

Õpilaskonkursid

Õpilasele ja lapsevanemale

Kooli tugimeeskond aitab Sind

Õpilasele ja lapsevanemale

Nädala kunstitöö / Kelly Ilvest
Kultuur, 24. mai 2024, Kristin Lauri
"Lahkunud" või lõpetajad!? Nalja peab igal juhul saama! / Eve Tuisk
Varia, 24. mai 2024, Triinu Kips
Reeli Reinausi „Verikambi“ / Andra-Elizabeth Võeras
Õppetöö, 24. mai 2024, Andra-Elizabeth Võeras
Medalit väärt! / Gert Lutter
Varia, 23. mai 2024, Nooruse Meridiaani toimetus
Meenutus eelmiselt lastekaitsepäevalt / Gert Lutter
Kultuur, 22. mai 2024, Inge Jalakas
Kahe mehega saagimas / Liina Ajangu
Klassilood, 22. mai 2024, Ülle Räim
8.b klass kanuumatkal / Ülle Räim
Klassilood, 21. mai 2024, Ülle Räim
Õpilasüritused, 18. mai 2024, Gert Lutter
Sport, 17. mai 2024, KG/täpsustamata
Õpilasüritused, 14. mai 2024, Marit Tarkin
Varia, 14. mai 2024, Gert Lutter
Üritused, 3. mai 2024, Gert Lutter
Õpilasüritused, 23. aprill 2024, Gabriel Sepp
Üritused, 18. aprill 2024, Gert Lutter
Kaunid kunstid, 6. aprill 2024, Maria Koppel
Õpilasüritused, 6. aprill 2024, Maria Koppel
Kaunid kunstid, 24. märts 2024, Gert Lutter
Üritused, 14. märts 2024, Gert Lutter
Aktused, 23. veebruar 2024, Gert Lutter

Kuulutused

ToimubKalender

Kuressaare Nooruse Kool
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@nooruse.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 4556 575
Kooliarst: +372 5124 607
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Nooruse Kool 2024