Aadress: Kuressaare Nooruse Kool, Nooruse 1, Kuressaare

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Vaiko Eplik

Vabakutseline laulukirjutaja, muusik, Eesti Autorite Ühingu juhatuse esimees

Olen väga tänulik oma vanematele, kes võrdlemisi keerukal ajal jaksasid minu muusikahuvi hoida ja toetada.

Kindlasti on mind kujundanud Rapla laulustuudio tegemistes osaletud aastad, esimesed bänditegemised ja klaveriõpingud muusikakoolis. Üle kõige hindan siiski iseseisvat arenemist läbi otsese praktilise muusikalise tegevuse. Kohati jääb kahtlus, kas muusikat õpetada on päriselt võimalik, aga õppida on kindlasti!