2013
2014
2016
2017
2018

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2015 juhend

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega; võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult žüriilt. Tunnustada ja innustada andekaid soliste ja rikastada kohalikku kultuurielu.

Aeg ja koht

30. jaanuarist – 1. veebruarini 2015. aastal Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal.

Korraldaja

Kuressaare Gümnaasium

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna. Kõik osalejad saadavad mp3 formaadis helisalvestuse. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut. Ühel juhendajal on võimalik esitada igas vanusegrupis maksimaalselt kolme õpilase salvestused.

Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 1. detsember ning tulemused pannakse üles Solistica veebilehele hiljemalt 15. detsembriks. Registreerumine toimub veebipõhiselt.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid. Lõppvooru pääsevad otse edasi Solistica 2014. aasta grand prix' ja vanusegruppide esikolmikud, kes kinnitavad oma osalemissoovi demovooru registreerumise tähtajaks.

Iga Solistical osaleja esitab ühe laulu. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

Lauljatel on võimalus kasutada saateansamblit, saata ennast ise muusikainstrumendil, laulda fonogrammi saatel (salvestatud ilma taustahäälteta) või kasutada oma saatjat (saateansamblit).

Noodid saateansamblile palume saata aadressile martioma@gmail.com 12. jaanuariks 2015. aastal.

30. jaanuaril toimub 1 võistluskontsert (7.–9. klasside solistid), 31. jaanuaril toimub 2 võistluskontserti (4.–6. klasside solistid ja 10.–12. klasside solistid) ning konkursi lõpetamine.

Konkursi avamisel ja lõpetamisel palume kõigil osalejatel kohal olla.

Hindamine

Konkursil esinejaid hindab žürii, kes jälgib musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale. Selgitatakse välja grand prix, parim juhendaja ja iga vanuseastme kolm parimat. Lisaks annab žürii välja eripreemiaid. Preemiaid oma isiklikele lemmikutele on võimalik välja anda ka kõigil teistel.

Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. detsembriks 2014. aastal veebiaadressil www.oesel.ee/solistica. Registreerimisel palume täita ANKEET ning lisada mp3 formaadis helisalvestus. Registreerumine algab 24. novembril 2014. aastal. Lõppvooru registreerimine algab 16. detsembril 2014 ja lõpeb 12. jaanuaril 2015.

Majutus, söömine, osavõtutasu

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate majutuse koolimajas (oma magamiskott ning -matt kaasa), toitlustuse (6 söögikorda) ning tasuta sissepääsu Solistica võistluskontsertidele ja üritustele, kehtestades selleks osalustasu 26 eurot koolimajas ööbijaile ja 20 eurot neile, kes ööbivad mujal. Osalustasu palume üle kanda hiljemalt 23. jaanuariks 2015. a Kuressaare Linnavalitsuse a/a-le 10220032596019 SEB pangas või a/a-le 221054240462 Swedbankis, märgusõna Solistica, juhendaja nimi, osalejate arv.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahel kokkuleppeliselt.

Finantseerimine

Korralduskuludest ei maksta osalejate, juhendajate jne transpordikulusid konkursipaika ja tagasi.

Konkursi korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete ja konsultandi transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.

Kontakt

Renate Pihl (majutus, söömine, osavõtutasu ja muu logistika): renate.pihl@oesel.edu.ee; +372 50 57 319;

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi.karu@oesel.edu.ee, +372 52 22 987 (telefonile vastab ennelõunasel ajal);

Laine Lehto (demovoor, lõppvõistluse ajagraafikud): laine.lehto@oesel.edu.ee, +372 53 439 183 (telefonile vastab alates kella kuuest õhtul).