2014
2015
2016
2017
2018

Korraldajad

Pilvi Karu, peakorraldaja
Renate Pihl, peakorraldaja

Laine Lehto, demovoor, esinemisgraafikud
Merle Rekaya, sõnaline kujundus, kodulehekülg, infovoldik
Anneli Meisterson, kunstiline kujundus, sekretariaat, piletilevi, õpilastoimkond

Gert Lutter, kunstiline kujundus, kodulehekülg, fotod
Eve Tuisk, sõnaline kujundus
Tiiu Smidt, majutus, toitlustus
Külli Mänd, ruumid
Arvi Tanila, tehniline konsultant
Veikko Lehto, stendid, tehniline konsultant
Ene Pidmann, stendid
Tarmo Matt, saali valgustus