2014
2015
2016
2017
2018

Juhend

Konkurss, mille alapealkiri on "Pianost forteni ehk laulame mere vagast va'ljuks (saaremurdeliselt III vältes)", toimub 25.-26. jaanuar 2013. aastal Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal.

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.-12. klassi solistidele esinemist professionaalse saateansambli saatel kvaliteetse helivõimendusega. Anda lauljatele võimalus end võrrelda võistlusolukorras oma eakaaslastega.

Pakkuda noortele lauljatele väärtuslikku tagasisidet asjatundlikult žüriilt ning innustust enese arendamiseks läbi individuaalsete konsultatsioonide.

Tunnustada andekaid soliste ja nende juhendajaid.

Rikastada kohalikku kultuurielu.

Korraldaja

Kuressaare Gümnaasium

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased. Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna. Kõik osalejad saadavad mp3 formaadis helisalvestuse. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut. Ühel juhendajal on võimalik esitada igas vanusegrupis max kolme õpilase salvestused. Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 1. detsember ning tulemused teatatakse hiljemalt 15. detsembriks. Registreerumine toimub veebipõhiselt.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid (14, 16, 18). Iga Solistical osaleja esitab ühe laulu. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut. Lauljatel on võimalus kasutada professionaalset saateansamblit, saata ennast ise muusikainstrumendil, laulda fonogrammi saatel (ilma salvestatud taustahäälteta) või kasutada oma saatjat (saateansamblit). Noodid saateansamblile palume saata aadressile martioma@gmail.com 9. jaanuariks 2013. aastal.

Hindamine

Konkursil esinejaid hindab žürii. Hinnatakse musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale. Selgitatakse välja grand prix, parim juhendaja ja iga vanuseastme kolm parimat. Lisaks annab žürii välja eripreemiaid. Oma isiklikele lemmikutele on võimalik anda preemiaid ka kõigil teistel.

Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. detsembriks 2012. aastal veebiaadressil oesel.ee/solistica. Registreerimisel palume täita ANKEET ning lisada mp3 formaadis helisalvestus. Registreerumine algab 15. novembril 2012. aastal.

Majutus, söömine, osavõtutasu

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate majutuse koolimajas (oma magamiskott ning -matt kaasa) ja toitlustuse (4 söögikorda), kehtestades selleks osalustasu 19 eurot. Arve taotlus asub siin.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahel kokkuleppeliselt.

Finantseerimine

Korralduskuludest ei maksta osalejate, juhendajate jne transpordikulusid konkursipaika ja tagasi. Konkursi korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.

Kontakt

Renate Pihl (majutus, söömine, osavõtutasu ja muu logistika): renate.pihl@oesel.edu.ee;

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi@oesel.edu.ee, +372 52 22 987 (telefonile vastab ennelõunasel ajal);

Laine Lehto (demovoor): lehtola@oesel.edu.ee, +372 534 39 183 (telefonile vastab alates kella kuuest õhtul).