Aadress: Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1, Kuressaare 93815
Otseülekanne: otse.oesel.ee
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2019 juhend

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, tunnustada ja innustada andekaid soliste, rikastada kohalikku kultuurielu ja laulda eesti autorite muusikat.

Aeg ja koht

25.–26. jaanuaril 2019. aastal Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal

Korraldaja

Kuressaare Gümnaasium

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja huvikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna ja kõik osalejad laadivad üles videosalvestuse. Esitada võib nii eesti kui ka välisautorite loomingut. Edasipääsu korral võib laulu vahetada. Ühel juhendajal on võimalik igas vanusegrupis konkursile esitada maksimaalselt kolme õpilase salvestused.

Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 3. detsember ning tulemused pannakse Solistica veebilehele välja hiljemalt 17. detsembriks.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid. Otse lõppvooru pääsevad Solistica 2018 vanusegruppide esikolmikud, kes kinnitavad oma osalemissoovi demovooru registreerumise tähtajaks, s.o 3. detsembriks 2018.

Iga osaleja esitab ühe laulu, mis on valitud eesti autorite loomingu hulgast või on omaloominguline.

Lauljatel on võimalus esineda Solistica saateansambliga, saata ennast ise või kasutada oma saatjat (ansamblit). Fonogrammi kasutamine ei ole lubatud.

Noodid saateansamblile palume saata aadressile somejazz@gmail.com 11. jaanuariks.

25. jaanuaril toimub konkursi avamine ja üks võistluskontsert (7.–9. klasside solistid), 26. jaanuaril toimub kaks võistluskontserti (4.–6. klasside solistid ja 10.–12. klasside solistid) ning konkursi lõpetamine.

Konkursi avamisel ja lõpetamisel palume kõigil osalejatel kohal olla.

Hindamine

Võistlejaid hindab žürii, kes jälgib musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale, ning annab välja igas vanuseastmes kuus laureaaditiitlit ja eripreemiaid. Samuti määrab žürii viis stipendiumit, millega tunnustatakse kolme vanusegrupi võitjaid parima eesti muusika esituse eest, parimat omaloomingut ja parimat arranžeeringut.

Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Registreerimine algab 19. novembril ja kestab 3. detsembrini veebiaadressil www.oesel.ee/solistica . Registreerimisel palume täita ANKEEDI ning lisada lingi videosalvestusele Youtube'i keskkonnas. Video määratlus peab olema avalik või pole loendis.

Lõppvooru kirja panemine toimub 18. detsembrist 2018 kuni 11. jaanuarini 2019.

Osalustasu

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate toitlustuse ning tasuta sissepääsu Solistica võistluskontsertidele ja üritustele, kehtestades selleks osalustasu 25 eurot. Osalustasu palume üle kanda arvete alusel hiljemalt 23. jaanuariks 2019.

Osalustasu ei sisalda majutust ja korraldajad seda ei taga.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Finantseerimine

Konkursi eelarvest kaetakse žüriiliikmete ja konsultandi transport, toitlustus ja majutus, töötasud ning muud korraldamisega kaasnevad kulud.

Osalejatele ja juhendajatele ei hüvitata transpordikulusid.

Kontakt

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi.karu@oesel.edu.ee , 522 2987,

Laine Lehto (demovoor, lõppvõistluse ajagraafikud): laine.lehto@oesel.edu.ee , 5343 9183.