Aadress: Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1, Kuressaare 93815
2013
2014
2015
2016
2018

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2018 juhend

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, tunnustada ja innustada andekaid soliste, rikastada kohalikku kultuurielu ja tähistada Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva eesti autorite muusikat esitades.

Aeg ja koht

26.–27. jaanuaril 2018. aastal Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal

Korraldaja

Kuressaare Gümnaasium

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja huvikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna ja kõik osalejad laadivad üles videosalvestuse. Esitada võib nii eesti kui ka välisautorite loomingut. Edasipääsu korral võib laulu vahetada. Ühel juhendajal on võimalik igas vanusegrupis konkursile esitada maksimaalselt kolme õpilase salvestused.

Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 1. detsember ning tulemused pannakse Solistica veebilehele välja hiljemalt 15. detsembriks.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid. Otse lõppvooru pääsevad Solistica 2017 vanusegruppide esikolmikud, kes kinnitavad oma osalemissoovi demovooru registreerumise tähtajaks, s.o 1. detsembriks 2017.

Iga osaleja esitab ühe laulu. Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva aastal peab lõppvõistluse laul olema valitud eesti autorite loomingu hulgast või olema omaloominguline.

Lauljatel on võimalus kasutada saateansamblit, saata ennast ise või kasutada oma saatjat (saateansamblit). Fonogrammi kasutamine ei ole lubatud.

Noodid saateansamblile palume saata aadressile somejazz@gmail.com 12. jaanuariks.

26. jaanuaril toimub konkursi avamine ja üks võistluskontsert (7.–9. klasside solistid), 27. jaanuaril toimub kaks võistluskontserti (4.–6. klasside solistid ja 10.–12. klasside solistid) ning konkursi lõpetamine.

Konkursi avamisel ja lõpetamisel palume kõigil osalejatel kohal olla.

Hindamine

Võistlejaid hindab žürii, kes jälgib musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale, ning annab välja igas vanuseastmes kuus laureaaditiitlit ja eripreemiaid. Samuti määrab žürii neli stipendiumit, millega tunnustatakse parima eestikeelse/eesti laulu esitajat (grand prix), parimat omaloomingut, parimat arranžeeringut ja konkursi parimat juhendajat.

Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Registreerimine algab 20. novembril ja kestab 1. detsembrini veebiaadressil www.oesel.ee/solistica . Registreerimisel palume täita ANKEEDI ning lisada lingi videosalvestusele Youtube'i keskkonnas. Video määratlus peab olema avalik või loetlemata.

Lõppvooru kirja panemine toimub 18. detsembrist 2017 kuni 12. jaanuarini 2018.

Osalustasu

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate toitlustuse (viis söögikorda) ning tasuta sissepääsu Solistica võistluskontsertidele ja üritustele, kehtestades selleks osalustasu 25 eurot. Osalustasu palume üle kanda arvete alusel hiljemalt 24. jaanuariks 2018.

Osalustasu ei sisalda majutust ja korraldajad seda ei taga.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Finantseerimine

Konkursi eelarvest kaetakse žüriiliikmete ja konsultandi transport, toitlustus ja majutus, töötasud ning muud festivali korraldamisega kaasnevad kulud.

Osalejatele ja juhendajate ei hüvitata transpordikulusid.

Kontakt

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi.karu@oesel.edu.ee , 522 2987,

Laine Lehto (demovoor, lõppvõistluse ajagraafikud): laine.lehto@oesel.edu.ee , 5343 9183.