Aadress: Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1, Kuressaare 93815
2013
2014
2015
2016
2018

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2017 juhend

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, et tunnustada ja innustada andekaid soliste ja rikastada kohalikku kultuurielu.

Aeg ja koht

27.–28. jaanuaril 2017. aastal Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal.

Korraldaja

Kuressaare Gümnaasium

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja huvikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna ja kõik osalejad laadivad üles videosalvestuse. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut. Ühel juhendajal on võimalik igas vanusegrupis konkursile esitada maksimaalselt kolme õpilase salvestused.

Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 1. detsember ning tulemused pannakse Solistica veebilehele välja hiljemalt 16. detsembriks.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid. Lõppvooru pääsevad otse edasi Solistica 2016. aasta grand prix' ja vanusegruppide laureaadid, kes kinnitavad oma osalemissoovi demovooru registreerumise tähtajaks s.o 1. detsembriks 2016.

Iga Solistical osaleja esitab ühe laulu. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

Lauljatel on võimalus kasutada saateansamblit, saata ennast ise muusikainstrumendil või kasutada oma saatjat (saateansamblit). Fonogrammi kasutamine ei ole lubatud.

Noodid saateansamblile palume saata aadressile somejazz@gmail.com 13. jaanuariks.

27. jaanuaril toimub konkursi avamine ja üks võistluskontsert (4.–6. klasside solistid), 28. jaanuaril toimub kaks võistluskontserti (7.–9. klasside solistid ja 10.–12. klasside solistid) ning konkursi lõpetamine.

Konkursi avamisel ja lõpetamisel palume kõigil osalejatel kohal olla.

Hindamine

Konkursil esinejaid hindab žürii, kes jälgib musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale. Selgitatakse välja grand prix, parim juhendaja ja iga vanuseastme kuus parimat, lisaks annab žürii välja eripreemiad.

Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Registreerimine algab 21. novembril ja kestab 1. detsembrini veebiaadressil www.oesel.ee/solistica . Registreerimisel palume täita ANKEEDI ning lisada lingi videosalvestusele Youtube'i keskkonnas. Video määratlus peab olema avalik või loetlemata.

Lõppvooru kirja panemine toimub 19. detsembrist 2016 kuni 13. jaanuarini 2017.

Osalustasu

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate toitlustuse (viis söögikorda) ning tasuta sissepääsu Solistica võistluskontsertidele ja üritustele, kehtestades selleks osalustasu 20 eurot. Osalustasu palume üle kanda hiljemalt 25. jaanuariks 2017 arvete alusel.

Osalustasu ei sisalda majutust ja korraldajad seda ei taga.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahel kokkuleppeliselt.

Finantseerimine

Osalejatele ja juhendajate ei hüvitata transpordikulusid.

Konkursi eelarvest kaetakse žüriiliikmete ja konsultandi transport, toitlustus ja majutus, töötasud ning muud festivali korraldamisega kaasnevad kulud.

Kontakt

Kristel Paju (toitlustus, osavõtutasu ja muu logistika): kristel.paju@oesel.edu.ee , 522 6243;

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi.karu@oesel.edu.ee , 522 2987;

Laine Lehto (demovoor, lõppvõistluse ajagraafikud): laine.lehto@oesel.edu.ee , 5343 9183.

Kunstilise juhi kaaskiri

Loe kaaskirja.