Aadress: Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1, Kuressaare 93815
2013
2014
2015
2017
2018

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2016 juhend

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, et tunnustada ja innustada andekaid soliste ja rikastada kohalikku kultuurielu.

Aeg ja koht

22.–24. jaanuaril 2016. aastal Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal.

Korraldaja

Kuressaare Gümnaasium

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja huvikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna ja on veebipõhine. Kõik osalejad saadavad mp3 formaadis helisalvestuse. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut. Ühel juhendajal on võimalik igas vanusegrupis üles laadida maksimaalselt kolme õpilase salvestused.

Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 1. detsember ning tulemused pannakse Solistica veebilehele välja hiljemalt 15. detsembriks.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid. Lõppvooru pääsevad otse edasi Solistica 2015. aasta grand prix' ja vanusegruppide esikolmikud, kes kinnitavad oma osalemissoovi demovooru registreerumise tähtajaks.

Iga Solistical osaleja esitab ühe laulu. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

Lauljatel on võimalus kasutada saateansamblit, saata ennast ise muusikainstrumendil, laulda fonogrammi saatel (salvestatud ilma taustahäälteta) või kasutada oma saatjat (saateansamblit).

Noodid saateansamblile palume saata aadressile somejazz@gmail.com 6. jaanuariks.

22. jaanuaril toimub üks võistluskontsert (7.–9. klasside solistid), 23. jaanuaril toimub kaks võistluskontserti (4.–6. klasside solistid ja 10.–12. klasside solistid) ning konkursi lõpetamine.

Konkursi avamisel ja lõpetamisel palume kõigil osalejatel kohal olla.

Hindamine

Konkursil esinejaid hindab žürii, kes jälgib musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale. Selgitatakse välja grand prix, parim juhendaja ja iga vanuseastme kuus parimat, lisaks annab žürii välja eripreemiad.

Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Registreerimine algab 20. novembril ja kestab 1. detsembrini veebiaadressil www.oesel.ee/solistica. Registreerimisel palume täita ANKEEDI ning lisada MP3 formaadis helisalvestuse.

Lõppvooru kirja panemine toimub 15. detsembrist 2015 kuni 6. jaanuarini 2016.

Majutus, söömine, osavõtutasu

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate majutuse koolimajas (oma magamiskott ning -matt kaasa), toitlustuse (viis söögikorda) ning tasuta sissepääsu Solistica võistluskontsertidele ja üritustele, kehtestades selleks osalustasu 26 eurot koolimajas ööbijaile ja 18 eurot neile, kes ööbivad mujal. Osalustasu palume üle kanda hiljemalt 22. jaanuariks 2016 arvete alusel.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahel kokkuleppeliselt.

Finantseerimine

Osalejatele ja juhendajate ei hüvitata transpordikulusid.

Konkursi eelarvest kaetakse žüriiliikmete ja konsultandi transport, toitlustus ja majutus, töötasud ning muud festivali korraldamisega kaasnevad kulud.

Kontakt

Kristel Paju (majutus, toitlustus, osavõtutasu ja muu logistika): kristel.paju@oesel.edu.ee, 522 6243;

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi.karu@oesel.edu.ee, 522 2987;

Laine Lehto (demovoor, lõppvõistluse ajagraafikud): laine.lehto@oesel.edu.ee, 5343 9183.