Ürituse stsenaarium: Õpilasesinduse valimised ( 7. september 2023. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 6. september 2023. a. kell 14.15
Üritus muudetud: 6. september 2023. a. kell 14.15
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Ürituse nimi:
Õpilasesinduse valimised
Toimumise kuupäev:
7. september 2023. a.
Täpsem info:
Toimumine aeg: 4.-18.09


Tähelepanu, aktiivsed noored!

Alanud on uus õppeaasta, sellega seoses ootavad meid ees ka Nooruse kooli õpilasesinduse valimised. Õpilasesindusse ootame 6.–9. klassi õpilasi. Kandideerima on oodatud kõik! Kandideerimiseks on aega kuni 18. septembrini 2023.

Aga miks tulla õpilasesindusse?

Õpilasesinduses saad lüüa kaasa erinevate sündmuste korraldamises. Juba traditsioonilised sündmused, nagu näiteks halloween, mardipäev, kadripäev jne, aga saad olla ka ise erinevate uute traditsioonide algataja ning luua endale ja teistele just selline koolikeskkond, millest iga õpilane unistab.
Õpilasesinduses ja seeläbi erinevates tegevustes osalemine on igati kasulik ja arendav tegevus, mis kannab vilja veel ka pärast kooli lõpetamist. Õpilasesinduses saad omandada ja lihvida mitmeid oskusi, mis nii kooli ajal kui pärast kooli kasuks tulevad.
Õpilasesindusest leiab endale uusi sõpru ja turvalise keskkonna, kus oma mõtteid, rõõme, muresid jagada.
Õpilasesinduses saad planeerimisoskuse. Sündmuste ja teiste ettevõtmiste edukaks läbiviimiseks on vaja väga hästi planeerida oma aega, seega ajaplaneerimine ja õige ajakasutus saavad hästi selgeks.
Õpid vastutama. Olles õpilaste otsene hääl ning selle kandja, lasub igal õpilasesindajal loomulikult ka vastutus oma sõnade ja tegude eest. Tähtaegadest kinnipidamine, lubaduste täitmine, probleemide lahendamine – need on ainult mõned tööosad, kuidas vastutust ja vastutustunnet suurendada ning selle arendamine on õpilasesinduse töös väga vajalik.
Areneb sinu juhtimisoskus. Õpilasesinduses saad võtta juhtimisrolle kas sündmuste korraldamisel või õpilasesinduse juhtkonnas olles. Võid ise proovida erinevaid rolle ja panna ennast proovile seal, kus tunned, et väljakutse on suur.
Õpilasesinduse tegevuses osaledes areneb sinu argumenteerimise ja suulise eneseväljenduse oskus. Õpilane õpib vabamalt esinema ja rääkima ning auditooriumi ees esinemine ei tundu enam nii suure probleemina.
Saad erinevaid kogemusi, millest võib ka tulevikus abi olla. Õpilasesinduse töös osalemine annab sulle ka tulevikus võimaluse seda enda kasuks tarvitada, näiteks projektidesse, laagritesse, ühingutesse või ka koolidesse kandideerides saad ÕEs tehtud töö välja tuua.
Õpilasesindusse kandideerimiseks palume sul saata ennnast tutvustav kiri aadressile kristin.lauri@nooruse.edu.ee

Kirjas võiks olla

lühitutvustus iseendast,
miks just SINA tahad õpilasesindusse tulla,
vähemalt üks lubadus, mida meile annad (näiteks: aitad ürituste korraldamises, võtad mõne tähtsama ülesande enda peale, lubad olla ideederikas, oled igal võimalusel koosolekutel kohal jne),
oma pilt.
Kirju ootame kuni 18.09.2022.
Seega, ära maga võimalust maha, saada meile kindlasti kiri ja jäta endast jälg Nooruse kooli õpilasesinduse aktiivse liikme ja kujundajana!

Jääme ootama teie kirju ja rohket osavõttu!
Vastutaja:
Kristin Lauri
(0s)