Ürituse stsenaarium: Võimlemisvõistlus 1.-9.kl (14. detsember 2023. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Tiina Käen, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 8. oktoober 2023. a. kell 15.57
Üritus muudetud: 1. detsember 2023. a. kell 19.38
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Ürituse nimi:
Võimlemisvõistlus 1.-9.kl
Toimumise kuupäev:
14. detsember 2023. a.
Täpsem info:
Lühendatud tundidega koolipäev

Võistluse toimumise aeg:
12.00 1.-3.klass
12.30 4.-5.klass
13.30 6.-7.klass
14.30 8.-9.klass

Toimumise koht/ruum: Võimla

VÕIMLEMISVÕISTLUS

JUHEND

Võimlemiskava stiili määrab iga rühm ise, ammutades inspiratsiooni ka eelnevatest võimlemisvõistlustest, et valmiks rõõmu ja säramist väljendav kava!

Eesmärk:

1. Kasutada ja sooritada õppekavas ettenähtud erinevaid tantsu ja võimlemise elemente.

2. Populariseerida võimlemist koolis ja anda õpilasele võimaluse tajuda end kultuurikandjana.

3. Arendada kehakontrollioskust asendites ja liikumistel ning nende kombinatsioonides (akrobaatika, tants ja kontaktliikumine).

4. Arendada kehalisi võimeid (koordinatsioon, painduvus, tasakaal, jõud, osavus) ja oskust neid adekvaatselt hinnata.

5. Arendada loovust ja meeskonnatööd kavade koostamisel.

6. Anda esinemise võimaluse ka I kooliastme õpilastele.


Võistlusalad:

1.–2. klassid esitavad klassiga rütmika ja rahvatantsu kava.

3. klassid esitavad koondvõistkonna kava või tüdrukud ja poisid eraldi akrobaatiline kava.

4.–7. klassid esitavad tüdrukud ja poisid eraldi kavad 1.30- 2.00min.

Neidude ja noormeeste võistkonnad on vähemalt neljaliikmelised.

Kohustuslikud elemendid sooritab vähemalt pool rühmast.

Neidudel rõhtseisult tirel ette, sild ühe jala tõstega, turiseisust üleminek vabalt valitud asendisse, poolspagaat, ratas kõrvale (hundiratas), kätelseis abistamisega, kaaslase tõste.

Noormeestel pikk tirel ette, tirel taha, ratas kõrvale (hundiratas), tiritamm abistamisega, turiseis, püramiid.

8.–9. klassid esitavad 2.00-3.00 minutilise koondvõistkonna akrobaatilise kava või tüdrukud ja poisid eraldi kava. Koondvõistkond on vähemalt kaheksaliikmeline.

Kohustuslikud elemendid;
Neidudel 2 ratast kõrvale, kätelseis abistamisega, ülalt sild abistamisega, pikk tirel ette, kaaslase tõste, püramiid

Noormeestel pikk tirel ette, tirel taha, ratas kõrvale (hundiratas), tiritamm, turiseis, püramiid.

Kavas sooritatavad püramiidid ei tohi ületada kolme “korrust”

Kõik kavad lõpevad pildipoosiga e. püsi lõpuasendis 3–5 sekundit. Võimlemisväljak jääb peale esinemist puhtaks!

Hindamine:

1.–3. klassini võistlusarvestust ei toimu.

4.–9. klassini hinnatakse kavasid 20 punkti arvestuses.

Teema originaalsus ja muusika sobivus max 5 punkti

Kava kompositsioon max 5 punkti

Väljendus, emotsionaalsus max 5 punkti

Liikumise ulatus ja tehniline täitmine max 5 punkti

Koondvõistkonna kava hinne korrutatakse kahega e. hinnatakse 40 punkti arvestuses.

Autasustamine:

Autasustamine toimub peale vastava vanuseastme kavade esitamist.

I vanuseastme esinejad saavad tunnustusauhinnad.

4.-7.klassi võitja selgub tüdrukute ja poiste kavade kohapunktide liitmisel. Eraldi autasustatakse ka tüdrukute ja poiste kavade esikolmikuid.

8.- 9. klasside võitja selgub:

eraldi kavade puhul tüdrukute ja poiste kavade hindepunktid liidetakse.

koondvõistkonna kava puhul hindepunktid korrutatakse kahega.I koht saab rändkarika ja diplomi, II ja III kohta autasustatakse diplomiga.

Võimlemisvõistluse tulemused kantakse klassidevahelise võistluse punktitabelisse.

ˇürii valib välja töötatud statuudi alusel iga vanuseastme Säravaima Tähe nii neidude kui ka noormeeste hulgast.

Antakse võimalus ka õpetajatel oma lemmikuid valida ja autasustada neid oma eriauhindadega.

Registreerimine hiljemalt 12.12

Osalemise registreerib rühma kehalise kasvatuse õpetaja

Võistluse korraldaja SpordiosakondKirjeldus:
Vastutaja:
Tiina Käen
(0s)