Ürituse stsenaarium: Playback 2023 ( 5. aprill 2023. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 15. veebruar 2023. a. kell 10.09
Üritus muudetud: 11. märts 2023. a. kell 19.54
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Ürituse nimi:
Playback 2023
Toimumise kuupäev:
5. aprill 2023. a.
Täpsem info:
Täpsem info:
Playback kujutab endast tuntud artisti(de) või muusikavideo matkimist/jäljendamist.
Osaleja peab rõhuma eelkõige artistlikkusele, eesmärgiga tuua ˛ürii ja publikuni võimalikult
täpne koopia originaalesitusest/videost. Video sisu peab olema õpilasele sobilik. Esitusega
samaaegselt on nii ˛üriile kui ka publikule näha ekraanil jäljendatav originaalvideo.


EESMÄRK:
Arendada noorte enesemääratlus-, ettevõtlikkus- ja sotsiaalset pädevust;
pakkuda koolide konkursi võitjatele väljundit;
pakkuda esinemiskogemust ning võimalusi ideid luua ja ellu viia;
võimaldada osalejatel end võrrelda eakaaslastega;
tunnustada ja innustada noorte loovust;
rikastada õppekeskkonda tunnivälise tegevusega.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
1.-3. klass;
4.-6.klass
7.-9. klass;

Registreeri oma etteaste siin

https://forms.office.com/e/aM0ekSAZx3
Vastutaja:
Kristin Lauri
(0s)