Ürituse stsenaarium: Võimlemisvõistlus 1.-9. kl (15. detsember 2022. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Tiina Käen, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 27. oktoober 2022. a. kell 11.18
Üritus muudetud: 9. detsember 2022. a. kell 12.59
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Ürituse nimi:
Võimlemisvõistlus 1.-9. kl
Toimumise kuupäev:
15. detsember 2022. a.
Täpsem info:
Õppetöö korraldusest 15.dets.2022a.

Toimuvad lühendatud tunnid tunniplaani alusel
Tunni pikkuseks on 30 minutit ja vahetunni pikkuseks 10 minutit.

1. tund: 8.05 -8.35
2. tund: 8.45 - 9.15
3 .tund: 9.25 - 9.55
4. tund: 10.05 - 10.35
5. tund: 10.45 - 11.15
6. tund 11.25- 11.55
7. tund 12.05- 12.35

Võimlemisvõistlus
KNK võimlas
12.00 Avamine. 1.–3. klassid. Tunnustusauhindade jagamine.
12.30 4.–5. klasside võistlus ja autasustamine
13.30 6.–7. klasside võistlus ja autasustamine
14.30 8.–9. klasside võistlus ja autasustamine

Neidude ja noormeeste võistkonnad on vähemalt neljaliikmelised. Koondvõistkond on vähemalt kaheksaliikmeline.
Programm;
Võistlusalad:
1.–2. klassid esitavad klassiga rütmika ja rahvatantsu kava.
3. klassid esitavad koondvõistkonna kava või tüdrukud ja poisid eraldi akrobaatiline kava.
4.–7. klassid esitavad tüdrukud ja poisid eraldi kavad 1.30- 2.00min.
Kohustuslikud elemendid sooritab vähemalt pool rühmast.
• Neidudel rõhtseisult tirel ette, sild ühe jala tõstega, turiseisust üleminek vabalt valitud
asendisse, poolspagaat, ratas kõrvale (hundiratas), kätelseis abistamisega, kaaslase
tõste.
• Noormeestel pikk tirel ette, tirel taha, ratas kõrvale (hundiratas), tiritamm abistamisega,
turiseis, püramiid.
8.–9. klassid esitavad 2.00-3.00 minutilise koondvõistkonna akrobaatilise kava või tüdrukud
ja poisid eraldi kava.
• Kohustuslikud elemendid;
Neidudel 2 ratast kõrvale, kätelseis abistamisega, ülalt sild abistamisega, pikk tirel ette,
kaaslase tõste, püramiid
• Noormeestel pikk tirel ette, tirel taha, ratas kõrvale (hundiratas), tiritamm, turiseis,
püramiid.
Kavas sooritatavad püramiidid ei tohi ületada kolme “korrust”
Kõik kavad lõpevad pildipoosiga e. püsi lõpuasendis 3–5 sekundit. Võimlemisväljak jääb
peale esinemist puhtaks!
Autasustamine toimub peale vastava vanuseastme kavade esitamist.
I vanuseastme esinejad saavad tunnustusauhinnad.
4.-7.klassi võitja selgub tüdrukute ja poiste kavade kohapunktide liitmisel. Eraldi
autasustatakse ka tüdrukute ja poiste kavade esikolmikuid.
8.- 9. klasside võitja selgub:
• eraldi kavade puhul tüdrukute ja poiste kavade hindepunktid liidetakse.
• koondvõistkonna kava puhul hindepunktid korrutatakse kahega.
I koht saab karika ja diplomi, II ja III kohta autasustatakse diplomiga.
Võimlemisvõistluse tulemused kantakse klassidevahelise võistluse punktitabelisse.
ˇürii valib välja töötatud statuudi alusel iga vanuseastme Säravaima Tähe nii neidude kui ka noormeeste hulgast.
Vastutaja:
Tiina Käen
(0s)