Juhendajad

Helle Rand

Juhendan erinevaid ringe, mis on seotud muusikaga. Tahan anda oma panuse eesti laulupidude traditsiooni jätkumisele läbi mudilaskoori Ave Sol-bemolli ja tütarlastekoori Vocaliisa juhendamise. Samuti tegutsevad minu käe all koolieelsete laste ja 1. kooliastme muusikaringid. Solistiõppesse ootan julgeid ja heade vokaalsete võimetega õpilasi. Muusika on ju rõõmu jaoks!

Karmo Maandi

Kitarriringis õpime mängima kitarri. Õpime selgeks nootide asukohad kitarril ja mängime erinevaid põnevaid lugusid. Alguses on lood lihtsad, aga lähevad järjest raskemaks vastavalt õpilase oskustele. Mängime ka kitarriduette ja –triosid, et oleks lõbusam ja areneks koosmäng. Õpime akorde ja erinevaid rütme laulude saatmiseks, tublimatega erinevaid pop ja rock lugude seadeid. Kitarriringis õpitud oskuseid saavad õpilased rakendada vastavalt oma soovile. Kui õpilastel on tahtmine näiteks teha bändi, siis üritan sellele kaasa aidata. Kitarriring võib olla ka esmaseks sammuks kitarri mängimiseks professionaalsel tasemel.

Raili Kaubi

Käsitööringi ootame 4.-12. klassi õpilasi, kellel on huvi oma kätega midagi põnevat valmistada. Lisaks käsitöötundides õpitavale tutvume erinevate käsitööliikide ja -tehnikatega ning valmistame erinevaid toredaid ja vajalikke esemeid: tikime, koome, heegeldame, õmbleme, vildime, meisterdame... Tööde ja teema valikul arvestame õpilase soove ja võimalusi.

Oma kätega valmistatu on alati omanäoline ja eriline!

Ene Pidmann

Kunst on loovust arendav oskusaine, mille kaudu saab õpilane oma tundemaailma kujutada. Kunstiringi eesmärgiks on kunstimaailma tutvustamine ja julgustada last tegelema omaloominguga.

Maalimisel kasutatav värvimaailm on väga lai ja kaasahaarav emotsioonide väljendamiseks. Kindlasti ei piirdu see ainult põhi- ja tuletatud värvustega, ikka tuleb segada ning otsida erinevaid värvitoone. Joonistamisel on võimalik kujutada erinevaid tasapinnalisi ja ruumilisi vorme, neid enda väljamõeldud jooneliikidega kujundada. Väga vahva on ka oma käega midagi vormida! Ja veel erinevad maali ja joonistamistehnikad!

Seda kõike saabki kunstiringis proovida ja omandada.

Tanel Ting

Inspira teatristuudiosse ootan noori, keda vähegi huvitab lavakunsti ja näitlemise maailm. Noori, kes tahavad ennast paremini tundma õppida ja samas koos luua midagi põnevat, mida ehk ka teistele näidata. Tegeleme hääle, liikumise, lavalise olekuga, tekstide analüüsimisega ja palju muuga. Kuna tahan noortega jõuda ka mingisuguse lavastuseni, siis loodan, et noored on motiveeritud ja valmis looma, sest mulle meeldib lavastust luua meeskonnatööna. Minu jaoks on lavastus meeskonnatöö.