Inspira

Kuresaare Gümnaasiumi ja Saare Noorte Huvikooli huviringide ühendamise baasil alustas 2005 aasta septembrist KG Sihtasutuse juures tegevust KG Huvikool INSPIRA, mis tegutses erahuvikoolina kuni 2011 aasta augustini. Alates 2011 aasta 1. septembrist tegutses huvikool Inspira Kuressaare Gümnaasiumi ja alates 2021. aasta 1. septembrist Kuressaare Nooruse Kooli struktuuriüksuse osana.

Inspira

Huvikool Inspira korraldab koolis huvitegevust ja noorsootööd.

Inspira üldeesmärgiks on õppimise ja õpilase arengu toetamine huvihariduse ja -tegevuse kaudu. Põhisuundadeks on:

  1. Igale lapsele vähemalt üks huviring
  2. Huvikool kogukonna parendaja
  3. Õpilaste:
    • silmaringi laiendamine,
    • isikliku initsiatiivi toetamine,
    • kvaliteetse vaba aja sisustamine.

Huvitegevuseks on loodud hulgaliselt võimalusi nii huviringide kui ka erinevate noorteühenduste tegevuses osalemise kaudu.

Huviringide tegevust kureerib Inspira juhataja ning noorsootööga tegeleb laiemalt kooli huvijuht.

Huviringide tegevuse võib jagada kahte suurde rühma: kooliringid ja avatud ringid.

Kooliringid on Kuressaare Nooruse Kooli õpilastele suunatud tasuta huvi- ja aineringid. Avatud huviringidesse on aga oodatud osalema kõik, alates lasteaiaealistest kuni täiskasvanuteni välja ning olenemata sissekirjutusest. Avatud huviringid on tasulised ning nende eest tasub lapsevanem (või kohalik omavalitsus vastava kokkuleppe olemasolul) õppemaksu.

Huviringid toimuvad üldjuhul Kuressaare Nooruse Kooli ruumides, kuid kasutame ka Spordihoone ja Kesklinna Eralasteaed Naerusuu ruume.

Inspira ringidesse registreerumine toimub elektrooniliselt Saaremaa valla huviharidusregistri kodulehe kaudu: saaremaa.huviregister.ee.

Sümboolika

Inspira logo leiad siit: raster- ja vektorformaadis.

Dokumendid

Kuressaare Nooruse Kooli huvikool Inspira huviringide hinnakiri 2023/24. õa

Õppetasu arvestamise ja maksmise kord Kuressaare Nooruse Kooli huvikoolis Inspira

Huviringi registreerimise avaldus (saab kasutada juhul, kui lapsevanemal puudub võimalus registri keskkonda sisenemiseks!)

Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira Tähe ja Pärli statuut