Käimasolevad projektid

Erasmus+ KA204 projekt STrengthen the Skills Of NEets – STONE

ESF projektid 2016-2020

Erasmus+ KA2 projekt “Move On” 2018 - 2020

Erasmus+ KA2 projekt “New Education With Success” 2019 - 2022

Erasmus+ project “European Entrepreneurs Everywhere” 2019 – 2022

Lõppenud projektid

SAFE (Seeking actively for employment) 2016-2018

Erasmus+ KA2 project "Tools 4 Trainers to Empower NEETs" 2016-2018

Erasmus+ KA1 projekt „Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas” 2014-2016

Motivation to grow 2014-2016

Women Fit 4 Business 2013-2015, programm 2008-2013

Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" 2008-2013

LEMON ehk Learning Communities of Modern Liberal Adult Education 2009-2012

ÕPE ehk "Õppimine parandab elukvaliteeti" 2005-2008