Koolitajad

ARVO KONTKAR

Arvo Kontkar on lõpetanud Tartu Riikliku ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala. Pikaaegne rahandusalane töökogemus panganduses ja eraettevõtluses. Lisaks varasemale on põhjalikum kogemus eraettevõtluses aastast 2010. On pidanud majanduse, rahanduse ja äriplaanide koostamise alaseid loenguid alates 2010 aastast.

MARGIT DÜÜNA

Margit Düüna on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži väikeettevõtluse eriala ja kaitsnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ärijuhtimise magistrikraadi spetsialiseerumisega juhtimisele ja turundusele. Margit Düüna omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.

JAAN URVET (kunstide magister)

Haridus: Tallinna Ülikool (1971), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuur (2004)

Täiendkoolitused Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis.

Töökogemus: Eesti Nukuteater, Filmistuudio „Tallinnfilm“, Rapla KEK, Tallinna Linnavalitsus, Jüri Gümnaasium, Ruhnu Vallavalitsus, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Ühiskondlik tegevuse kogemus: Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige, Eesti Vabaharidusliidu aseesimees, Eesti Harrastusteatrite Liidu esimees, Põhja-Euroopa Amatöörteatrite Assotsiatsiooni aseesimees, Saarte Koostöökogu juhatuse liige, Rae vallavolikogu, Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsi esimees, Uuesalu külavanem jt.

Osalus projektides: Juhtinud mitmeid kodanikukoolituse-, teatri- ja kunstiprojekte. Osalenud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, integratsioonifondi „Meie inimesed“ ekspertgruppide töös.

Koolitustegevus: alates 1994.a. Koolituste teemad: “Projektide algatamine, koostamine ja juhtimine”, “Koostöö meediaga”, “Avalik esinemine”.

ANTS KUNINGAS

Olen ametilt jurist, suhtekorraldaja ja kutsega andragoog. Peamiselt leiab mind lugemas loengutel, mis eeldavad õigusalaseid teadmisi ja kohtupraktika kogemust. Ettevõtlusega alustajatele püüan loengutes ja seminarides pakkuda eelkõige tuge tsiviilõiguse, ettevõtlus- ja õiguskeskkonna aspektide, krediidiriskide juhtimise ja ka maksejõuetusmenetluste valdkondades orienteerumiseks.

Olen koolitanud nii õigusala tudengeid kui ka sotsiaaltöö taustaga võlanõustajaid. Ettevõtluses osalen alates 1993. aastast.

EVI USTEL-HALLIMÄE

Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis juristi kvalifikatsiooni. Läbinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja koolituse. Avaldanud kohalikes ajalehtedes rohkesti tööõigusalaseid artikleid. Täiskasvanute koolituskogemus alates 1995.aastast tööõiguse valdkonnas.

MARET ÕUNPUU

Olen Saaremaa 2015 Aasta Koolitaja, mul on toitlustusalane kõrgharidus, pikaajaline toitlustusala spetsialisti, koolitaja ja konsultandi töökogemus, olen töötanud pikka aega Kuressaare Ametikoolis ja EHTE-s nii koolitaja kui ka keskastmejuhina. Alates 09.1999 jätkuvalt Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledžis teeninduserialade lektor, sh klienditeenindus, restoraniteenindus, toitlustusettevõtete seadmed. Arendan e-õppekursusi nimetatud ainetes, eesmärgiga tagada koolituse kättesaadavus igale õppijale. Minu koostatud e-kursusele Toitlustusettevõtete seadmed omistati 2016.aasta kvaliteedimärk. Mulle omistati tiitel - TTÜ aastaõppejõud 2014.

Koostöös Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskuse Osiliaga olen koolitanud klienditeenindajaid (aprill-mai 2015) ja toitlustusettevõtete teenindajaid, toiduhügieeni koolitused erinevate toitlustusettevõtete töötajatele, tööharjutusteenuse praktiliste tegevuste läbiviimine detsembris 2014.

SA INNOVE – mul on pikaajaline koostöö ja koolituste korraldamine ja erinevate projektide ja programmide raames kutseõppeasutuste riiklike õppekavade välja töötamine, väljundipõhise hindamise koolituste ning õppekavade rakendamise koolitaja. Olin majutamise ja toitlustamise riikliku õppekava uuendamise protsessis majutusteeninduse eriala töörühma juht 2012-13 ja 2013-14 toidutöötlemise riikliku õppekava uuendamise protsessis jookide tehnoloogia ja aedviljatehnoloogia erialade töörühma juht, 2014 turismierialade ühisõppekava. Olin koostöös Tallinna Ülikooliga lektoriks õppekavanõustajate koolitamisel 2012-2013.

Metoodikaeksperdina osalen käesoleval ajal kutsekeskhariduse õpiväljundite analüüsi protsessis. Kuna on käimas aktiivne uute kutsehariduse (väljundipõhiste) õppekavade rakendamise aeg, siis selle raames olen koolitanud EHTE, Tallinna Teeninduskooli, Võrumaa KHK, Haapsalu KHK, Tartu KHK, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli kutseõpetajaid.

Olen osalenud koostöös EKKA (kutseõppeasutuste õppekavarühmade akrediteerimisel hindamiskomisjonide juhina ja liikmena 2011.-2014.a. Rakendan oma teadmisi ja kogemusi Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu kutsekomisjoni töös, sealhulgas majutamise ja toitlustamise valdkonna kutseeksamite väljatöötamisel ja koka kutseeksamite sisulisel koordineerimisel. Viin läbi koolitusi kutseeksamite sisu, toimumise ja rakendamise alal erinevate kutseõppeasutuste ja toitlustusettevõtete töötajatele. Olen välja töötanud erialase täiendkoolituse õppekava „Kompetentsikursus algajale peakokale“, mida olen 2014-2016.aastatel läbi viinud kolmele grupile Tallinnas ja ühele Saaremaal. 2011-2012 koostasime koostöös Einike Pilliga juhendmaterjali kutseõppeasutustele „Väljundipõhine hindamine kutsekoolis“. Koostasin 2007.aastal kutsekoolide õpilastele mõeldud trükise „Mida peab teadma hotelliteenindaja toitlustusteenindusest?“, nimetatud trükist olen kasutanud ka hilisematel teenindusalastel koolitustel. OÜ Õunpuu koolitused, firma omanik, lektor, konsultant, kliendi- ja restoraniteeninduse koolitaja, kutsehariduse arendamine ja koolitus.

LINDA LIIVAMÄGI

Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse erialal, lisakursusena õppinud soome keelt. Aastatel 1995-1996 läbinud Turu Ülikooli kaheaastase soome keele kursuse.Alates 2005.aastast Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži soome keele õppejõud. Viinud läbi soome keele kursusi algajatele ja edasijõudnutele Alates 1980.aastast töötanud giidina, pärast Eesti iseseisvumist põhiliselt soomekeelsete gruppidega.

MERIKE KIVILO

Lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise ja saksa keele filoloogia teaduskonna, õppinud Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas mentorluse magistriõppes ja läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi nii Eestis kui ka Taanis, Rootsis ja Inglismaal. Töötab põhikohaga Kuressaare Gümnaasiumis inglise keele ja inglise ärikeele õpetajana.On õpetaja – metoodik ja Kuressaare Gümnaasiumi võõrkeelte osakonna juhataja.

On õpetanud inglise keelt ja erinevaid erialakeeli ka EBS Saaremaa Filiaalis,Tartu Ülikooli Kuressaare Kolledžis, Tallinna ja Tartu Avatud Ülikoolides, Hiiumaa ja Kuressaare Ametikoolides ning olnud paljude erinevatele tasemetele suunatud keelekursuste õpetajaks KG Koolituskeskuses Osilia ning teistes keelekursusi korraldavates institutsioonides Kuressaares FIE-na. On ilukirjanduse tõlk Ersenile ja erinevatele tõlkebüroodele ning notaritele ja kinnisvarabüroodele Kuressaares. Suviti töötab giidina Saaremaa Giidide Ühingu egiidi all.

HELI MAAJÄRV

On omandanud pedagoogikamagistri kraadi 2000. aastal Tallinna Ülikoolis. Töötanud õpetaja ja koolijuhina üldhariduskoolis aastatel 1987–2006, Kuressaare Ametikoolis suhtlemise, karjääriplaneerimise ja klienditeeninduse õpetajana 2006-2014.

Alates 2007. aastast omab erapraksist, tegevusteks suhtlemisalased koolitused ja individuaalne psühholoogiline nõustamine. Aastatel 2003-2008 õppis Heli Maajärv Rootsi Moreno Instituudis Psühhodraama Lavastaja väljaõppes, 2011-2013 täiendas end kursusel “Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine ja süsteemsed lahendused (konstellatsioonid) “, kursuse kuraatoriks on Venemaa Kõrgem Psühholoogiakool. On omandanud OÜ Inscape Koolitusest suhtlemisõpetaja sertifikaadi. Heli Maajärv on läbinud ETKA ANDRAS Täiskasvanute õpetaja/andragoogi kvalifikatsioonikursused ja omab aastast 2007 Täiskasvanute õpetaja/andragoogi 7. taseme kvalifikatsiooni. Ta on tegutsenud täiskasvanute koolitajana alates 1998. a. Aastatel 2002 ja 2014 valiti Heli Maajärv Saaremaa Aasta Koolitajaks.

MAI TAKKIS

On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal (ökonomisti kutse). Töötab Kuressaare Linnavalitsuse finantsnõunikuna ja on tegev koolitajana ja lektorina raamatupidamisvaldkonna ainetes.

MADLI-MARIA NAULAINEN

Madli-Maria Naulainen on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistriõppe ja on tegev Kuressaare Gümnaasiumi haridustehnoloogi ning aineõpetajana. Madli-Maria Naulainen viib läbi digiteemalisi sisekoolitusi oma töökohal, on seotud mitmete digiõppevara loomise projektidega Eestis ja on esinenud mitmetel haridusinnovatsiooni teemalistel konverentsidel ning seminaridel.

ANNES LÕBUS

Annes Lõbus on tõeline praktik. Oma karjääri jooksul on ta tegelenud paralleelselt tarkvara arenduse ja süsteemide projekteerimise ning haldamisega. Arvutivõrgud, andmeturve ning süsteemide administreerimine on tema igapäeva tööd. Annes Lõbus on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia eriala ja töötanud Mainori kõrgkoolis õppejõuna.

MARI-LIIS SINK

Mari-Liis Sink on tegelenud sotsiaalmeedia ja turundusega nüüdseks pea neli aastat. Ta tegeleb nii sisu tootmisega Facebooki kui ka Instagrami kahele Saaremaa ettevõttele ning viib seal läbi erinevaid mänge ning kampaaniad. Mari-Liis on täiendanud ennast erinevatel koolitustel nii turunduse kui ka sotsiaalmeedia osas.

GERT LUTTER

Ametinimetuselt IT-spetsialist, on Gert Lutter tööalaselt kokku puutunud pea kõigega, mis vähegi infotehnoloogia ja meediaga seotud: programmeerijana välja töötanud mitmeid infosüsteeme ja registreid, küljendaja ja kujundajana loonud kõike märkidest raamatuteni, tegelenud IT-süsteemide haldamisega, lisaks töö fotograafina, veidi ajakirjandust ja lõpetuseks sotsiaalmeedia haldamine ning kasutajatugi.

KAJA PUCK

Kaja aktiivne panus täiskasvanukoolitusse sai alguse 1998 aastal, kui ta osales Avatud Eesti Fondi õpetaja koolitaja kursusel „Kutsesuunitlustöö klassis” ja Merle Lõhmuse (ETKA „Andras”) koolitusel „Täiskasvanu õppimine ja täiskasvanute õpetamine”. Pärast seda on ta elukestva õppimise põhimõtet järginud aktiivselt ise ja jaganud seda ka erinevate sihtgruppidega:

Kuna töö inimestega kulutab, siis tuleb ka enda „teetass” pidevalt täis hoida. Väga edukad juhid on ühes H. Bruchi ja S. Ghoshali uurimuses kirjeldanud kahte asja, mis peaks inimesel olema: esiteks, kas sul on oma isiklik kaev, mille juures saad ennast laadida ja jõudu taastada? Teiseks, kas sul on oma isiklik “nutumüür”, mille ääres ennast negatiivsetest emotsioonidest ja kogemustest tühjaks laadida? Kajal on need olemas. Kaja kõige paremad toonusehoidjad nii füüsilises kui ka vaimses mõttes on tema sõbrad, pere ja eriti tema tütrepojad. Ja mis kõige vahvam – nendega saab palju nalja. (Mina ei mängi, kui nalja ei saa – igihaljas tsitaat Katuse Karlssonilt). Lisaks armastab Kaja reisida ja lugeda.