Koolituskeskus OsiliaIn EnglishIn English

Koolituskeskus OSILIA on Kuressaare Nooruse Kooli struktuuriüksus, mis loodi eesmärgiga korraldada nii täiskasvanutele kui ka õpilastele Saare maakonnas täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet. Koolituskeskus asutati 1. detsembril 1996. aastal Rahvusvahelise Lions Klubi ja riikliku investeerimisprogrammi toetusel. Koolituskeskus alustas tööd Saare maakonna õpetajate täiendusõppekeskusena. Aja jooksul on tegevust laiendatud uutele sihtrühmadele ja valdkondadele. Koolituse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antud koolitusload. Koolituskeskus Osilia on Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige.

Osilial on 50-kohaline auditoorium ja kaks õppeklassi. Vajadusel kasutatakse Kuressaare Gümnaasiumi ruume. Koolitustel saab kasutada kaasaegset audio- ja videotehnikat.

Eesmärk

Osilia soovib aidata kaasa Saare maakonna ja Kuressaare Nooruse Kooli arengule, pakkudes kvaliteetset ja konkurentsivõimelist koolitust, mille sisu sõltub konkreetsetest vajadustest.

Põhiülesanne

Osilia põhiülesandeks on korraldada täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet, sealhulgas õpetajate täiendusõpet.

Väärtused

Kvaliteet. Professionaalsus. Säästvus. Loovus. Rakendatavus. Avatus. Paindlikkus.

Tegevusvaldkonnad


Koolituskeskusele Osilia on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM, mis tõendab täiskasvanute täienduskoolituse pakkuja kvaliteeti Euroopa kontekstis.