Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kuressaare Gümnaasiumi ainekaartide andmebaas

Ainekaart on aineõpetaja poolt elektroonsel kujul koostatud kursuse temaatiline plaan, mis on mõeldud kursuse tutvustamiseks eelkõige õpilastele.

Kasulik teada:

  1. KG põhikooli õppekava üldosa
  2. KG põhikooli õppekava valdkondade ainekavad
  3. KG põhikooli õppekava valikainete ainekavad
  4. Nõuded ainekaardile (vt põhikooli õppekava üldosa; §29)